Home » Vereniging
vereniging.jpg

Vereniging

Over de AVS
De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur.

Belangenbehartiging
Individuele belangen worden door middel van juridische ondersteuning en de AVS Helpdesk behartigd. Collectieve belangen worden behartigd door middel van de CAO-onderhandelingen en de diverse overlegtafels waar de AVS aan plaatsneemt.

AVS-Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Lid worden van de AVS
Als lid van de AVS heeft u een stem in de Nederlandse onderwijspolitiek. Uw functie is wezenlijk anders dan die van leerkracht of onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander. De AVS komt op voor úw belang en de collectieve belangen van uw sector.

Ons aanbod
Diverse publicaties over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. De AVS ontwikkelt ook diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid. Verbreed uw horizon met de educatieve reizen van de AVS. Via het professionaliseringsaanbod kunt u trainingen en opleidingen volgen of een coachingstraject volgen. Bent u op zoek naar een nieuwe collega of een nieuwe baan? Bekijk de vacaturesite van de AVS.

Voor leden
Via MijnAVS heeft u ook toegang tot uw persoonlijke gegevens, Privévoordeel en het digitale archief van Kader Primair en KaderDigitaal. U kunt als lid ook gebruik maken van AVS Voordeel en meepraten door middel van scholenpanel-enquêtes, beleidscommissies en netwerken van schoolleiders.

2014-deavsis.png

De AVS is...

De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. De functie van leidinggevende is wezenlijk anders dan die van leerkracht, onderwijsondersteuner of bestuurder. Dat weet de AVS als geen ander en daarom richt de AVS zich expliciet op deze beroepsgroep.

Visie & missie
Goed onderwijs door visionair leiderschap dat is onze missie. En we werken er elke dag aan, van klaslokaal tot minister. De AVS doet méér. Voor bijna 5.000 schoolleiders en bovenschools managers.

Geschiedenis
In 1995 ontstond de AVS als een vakbond voor schoolleiders in het primair onderwijs. Zij ontwikkelde zich tot een volwaardige vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. Een organisatie die haar sporen heeft verdiend en een belangrijke rol speelt in de onderwijswereld…

Organisatie
De AVS is een vereniging met ruim 5.000 leden, vertegenwoordigd door een ledenraad en een bestuur. Voor de vereniging zijn dagelijks een aantal medewerkers actief.

belangenbehartiging.png

Belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijkse werk tegenkomt. Ook hebben leden recht op juridische hulp, in geval van een arbeidsrechtelijk conflict.

AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Juridische ondersteuning
Leden van de AVS kunnen aanspraak maken op juridische advisering en ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer.

Collectieve belangenbehartiging
De AVS behartigt de collectieve belangen tijdens CAO-onderhandelingen en in andere (politieke) overlegsituaties. Ook beïnvloedt de AVS de Europese onderwijspolitiek.

CAO-onderhandelingen
De AVS is één van de partijen aan de kant van de werknemers die afspraken maken over de (secundaire) arbeidsvoorwaarden met de besturenorganisaties. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO-PO.

Van de overlegtafel
De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

AVS Helpdesk

Individuele belangenbehartiging

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Veel gestelde vragen
Bekijk de veel gestelde vragen aan de AVS-Helpdesk.

Vraag van de maand
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bel 030 - 2361010
U kunt de Helpdesk ook per e-mail bereiken, helpdesk@avs.nl

Bereikbaarheid tijdens de coronacrisis
Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl
Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd telefonisch. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt.

Telefonische bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag
13.00 – 16.30 uur.
 
Dinsdag tot en met vrijdag
9.30 – 16.30 uur.

De Helpdesk is gesloten op de volgende dagen:

 • Goede Vrijdag
 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Dag na Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • Zomervakantie 

Bij de AVS Helpdesk kunt u ook terecht als u een second opinion wilt op uw beleidsstukken, voor een functiewaarderingsadvies, een juridische check op uw toelatingsbeleid of andere beleidsdocumenten of wanneer u advies wilt over de bestuurlijke vormgeving en de verdeling van taken en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en management. Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.
 De AVS Helpdesk ondersteunt leden met rechtspositionele en onderwijskundige adviezen over onder andere de volgende zaken:

• Onderwijsbeleid en zorgverbreding;
• Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling;
• Speciale leerlingenzorg;
• Eigen rechtspositie en bevoegdheden;
• Arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, medezeggenschap;
• Wet- en regelgeving;
• Huisvesting, bekostiging en formatie;
• Salaris, uitkeringen, seniorenregelingen en pensioen;
• Landelijk beleid;
• Functiebouwwerk en functiewaardering;
• Cursussen, training en begeleiding.De medewerkers van de AVS Helpdesk:

(Helpdesk-)Adviseur
Harry van Soest is gespecialiseerd in: arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting en sociale zekerheid.
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek),...
Telefoonnummer: 030-2361010
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Vanaf 1 januari 2019 heeft Paul de functie van adviseur Internationalisering. Hij organiseert en verzorgt de studiereizen samen met Marina Vijlbrief. Paul heeft ruime management ervaring binnen het onderwijs. (PO, MBO, ROC). Binnen het PO heeft hij...
Telefoonnummer: 030-2361010
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en...
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
E-mailadres: helpdesk@avs.nl

Lid worden van de AVS

Sluit u ook aan bij de AVS
De enige belangenvereniging van schoolleiders/leidinggevenden in het (speciaal) basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Door maatwerk en kennis van het veld kan de AVS de (deel-)belangen van (adjunct‑) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurders behartigen. En als lid van de AVS heeft u een stem in de Nederlandse onderwijspolitiek. Uw functie is wezenlijk anders dan die van leerkracht of onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander. De AVS komt op voor úw belang en de collectieve belangen van de sector primair onderwijs.

Acties
Word voordelig lid van de AVS!

Lidmaatschapsvormen
Er bestaan vijf soorten lidmaatschap voor het primair onderwijs en één soort lidmaatschap voor het voortgezet onderwijs. Kijk onder lidmaatschapsvormen welk lidmaatschap bij u past en welke voordelen u dan geniet.

Direct inschrijven
U kunt zich meteen inschrijven als lid van de AVS.

Lidmaatschapskosten
Een overzicht van de lidmaatschapskosten.

Voorwaarden
Waar u mee akkoord dient te gaan wanneer u lid wordt.

Wijzigingen of opzegging
Informatie over het doorgeven van wijzigingen of het beëindigen van uw lidmaatschap

Fiscaal voordeel
U kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.
 

Primair onderwijs
10 redenen om lid worden van de AVS
 1. Altijd toegang tot onderwijsnieuws en ontwikkelingen in uw vakgebied via Kader Primair en www.avs.nl
 2. Direct deskundige hulp bij vragen of problemen via de AVS Helpdesk
 3. Continu ondersteuning in uw professionele ontwikkeling
 4. Invloed op politieke besluitvorming door collectieve belangenbehartiging
 5. Recht op individuele rechtspositionele belangenbehartiging door gespecialiseerde juristen/advocaten
 6. Directe inspraak via de AVS-beleidscommissies en scholenpanelenquêtes
 7. Flinke korting op trainingen, opleidingen, educatieve reizen, congressen en plaatsen van vacatures
 8. Collectieve korting op diverse producten en diensten voor uw school en privé via AVS Voordeel
 9. Profijt van doelgroepspecifiek aanbod voor:
  • (adjunct-) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurder
  • starters, middenmanagers, (bijna) fpu’ers, etc.
  • managers/bestuurders in het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs
 10. Collegiale steun in een landelijk netwerk
Voortgezet onderwijs
10 redenen om lid te worden van de AVS
 1. Gratis juridische ondersteuning voor u als werknemer
 2. Snelle informatie over actuele ontwikkelingen, via www.avs.nl en digitale nieuwsbrieven
 3. Verdere professionalisering via opleidingen, trainingen, (lerende) netwerken, coaching en mediation, advies op maat. www.avs.nl/professionalisering
 4. Deskundige adviezen en voorlichting via de AVS Helpdesk
 5. Het programma Leerling bij de Les!®, [W1] waarmee u samen met uw team(s) aan de slag kunt met de invoering van passend onderwijs
 6. Directe inspraak via ledencommissies en netwerken
 7. Toegang tot de Europese schoolleidersorganisatie ESHA en uitgebreid internationaliseringsprogramma
 8. Collectieve korting op producten en diensten voor uw school en privé (www.avsvoordeel.nl)
 9. Forse korting voor leden op vacatureplaatsing op de website www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl
 10. Ondersteuning bij het oplossen van problemen bij de overgang van leerlingen van het primair naar het voorgezet onderwijs

 

2014-deavsis.png

Producten en diensten

Publicaties
Als AVS-lid ontvangt u gratis het onderwijsvakblad Kader Primair. Diverse publicaties, zoals over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. Ook kunt u hier de Jaargids PO 2019/2020 (inclusiefagenda en professionaliseringsaanbod) bestellen.

Hulpmiddelen en instrumenten
De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Educatieve reizen
Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Professionaliseringsaanbod
Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied, de AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie).

Vacatures in het funderend onderwijs 
Plaatsen of vinden van een vacature in het basis-, voortgezet- en  speciaal onderwijs: van leerkracht tot schoolleider / directeur, van IB-er tot orthopedagoog. En alle andere disciplines op de basisschool. Leden van de AVS ontvangen forse korting bij het plaatsen van hun vacatures.

AVS-congres
De AVS organiseert elk jaar het AVS-congres: een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.

Activiteiten 
Naast het AVS-congres organiseert of neemt de AVS ook deel aan diverse andere activiteiten. Samen met de VO-raad en de PO-raad vindt regelmatig Onderwijspoort plaats: politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek en debat. En de AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.

Vergaderzaal huren?
Zoekt u vergader- of cursusruimte in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer en parkeerruimte op locatie? Dan kunt u bij de AVS terecht. Wilt u de studiedag met uw team eens buiten de school houden? Daar is de locatie ook geschikt voor. AVS-leden betalen een gereduceerd tarief.

2014-deavsis.png

Exclusief voor leden

MijnAVS
Uw kunt de bij ons bekende gegevens controleren en indien nodig direct wijzigingen doorgeven. Via MijnAVS heeft u ook toegang tot het digitale archief van Kader Primair en KaderDigitaal.

KaderDigitaal
KaderDigitaal is exclusief voor leden en abonnees. Het is een digitaal te verkrijgen nieuwsbrief met een andere opmaak, waardoor alle berichten leesbaar zijn zonder dat u elk bericht apart moet aanklikken. Deze nieuwsbrief kunt u ook eenvoudig afdrukken indien u liever van papier leest.

AVS Voordeel
Van schoolbenodigdheden tot websites en van koffie tot verzekeringen: AVS-leden kunnen met (flinke) korting producten en diensten inkopen bij een groeiend aantal voordeelpartners van de AVS. Ook de AVS zelf biedt veel diensten en producten: cursussen, opleidingen, educatieve reizen, (management)boeken, et cetera. Leden betalen hiervoor altijd aanmerkelijk minder dan niet-leden.

MeepratenScholenpanel
De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens. 

Meepraten Commissies
De beleidscommissies van de AVS geven het bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren als klankbord voor de activiteiten van de AVS en de standpunten die de AVS in alle overlegorganen en in de media uitdraagt.

Meepraten Netwerken
Heeft u behoefte aan uitwisselingen met collega-directeuren? Wilt u meer ervaringen delen en is het reguliere directieberaad daarvoor niet toereikend? Als netwerklid wordt uw stem direct gehoord, leert u van collega-directeuren en bespreekt u de actuele ontwikkelingen met AVS-medewerkers.