Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2019-2020)

Kaderspel

De eerste week waarin de basisscholen weer volledig open waren is achter de rug. Veel is nog hetzelfde op school, veel is ook anders. De situatie is nog niet terug bij normaal. En dit is ook niet ‘het nieuwe normaal’.

Actueel

Hoe kan de rol van de schoolleider versterkt worden? Dat is de centrale vraag in het cross mentoring-programma waarbij schoolleiders en ceo’s van grote bedrijven over en weer van elkaar leren. Daarnaast is een belangrijke vraag hoe het...
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt na 5 jaar niet waargemaakt. De overheid...
Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de...
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan. Iedereen is in Nederland vrij om een school op te...
Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal een dag per week) voor de klas zetten om het...
Onderzoek van de RIVM bevestigt dat kinderen maar een kleine rol spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De basisscholen kunnen dus definitief vanaf 8 juni weer volledig open. Dit maakte premier Mark Rutte bekend in de persconferentie...
Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. In totaal is er bijna 250...

Thema -

De scholen zijn weer open! Het voortgezet onderwijs combineert het fysieke lesgeven nog met afstandsonderwijs, maar het basisonderwijs draait na de aanvankelijk gedeeltelijke openstelling weer ‘als vanouds’. Scholen zijn heel flexibel, blijkt uit de afgelopen periode. Mocht zich een tweede coronabesmettingsgolf aandienen, dan kunnen ze razendsnel schakelen.
 
Op bijna 90 procent van de scholen hebben de leerlingen volgens schoolleiders geen of een beperkte leerachterstand opgelopen, blijkt uit een eerste rondgang van de AVS kort nadat de scholen weer open waren. Schoolleiders denken dat 10 procent een behoorlijke of ernstige achterstand heeft. En sommige leerlingen zijn juist sneller gegaan. Gelukkig is het Nederlandse onderwijs goed afgestemd op zwakke leerlingen, leraren hebben sowieso al veel aandacht voor deze groep. Eventueel opgelopen achterstanden kunnen worden inlopen via gesubsidieerde programma’s.
 
Ook zijn de aanvankelijk duizenden ‘verdwenen’ leerlingen weer bijna allemaal terug. Toch blijft de vraag relevant hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen niet van de radar verdwijnen als ze niet fysiek naar school kunnen. En een nieuwe groep kwetsbare leerlingen dreigt door coronagerelateerde maatschappelijke problemen in de knel te komen.
 
Na de zomervakantie beginnen de meeste leerlingen hun nieuw schooljaar in de volgende klas of groep. Leerlingen van groep 8 gaan naar het geadviseerde vervolgschooltype, zonder eind­toets waarop een eventuele bijstelling is gevolgd. Een goed moment om de discussie over het nut van de eindtoets te voeren, vinden sommige schoolleiders. Ook is het taboe op het afschaffen van het centraal schriftelijk eind­examen verdwenen. Al zijn er ook nadelen: met de resultaten van het centraal schriftelijk konden sommige leerlingen hun punten ophalen. En: “De gezonde spanning van een prestatie leveren in korte tijd onder grote druk, is een ervaring die deze jongeren nu niet hebben.”
 

     Gesloten, half open en volledig open. Het Nederlandse onderwijs wisselt in het coronatijdperk razendsnel van gedaante. Vier schoolleiders vertellen over deze turbulente periode. “We zijn vooral uitgegaan...
Het effect van het langeafstandsonderwijs op kansenongelijkheid moet nog blijken. “Wie moord en brand schreeuwt kan gelijk hebben en wie denkt dat het allemaal wel meevalt, ook.”  “Het is fijn dat papa helpt, maar...
Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets gedaan en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen centraal schriftelijk eindexamen. Gun leerlingen het voordeel van de twijfel en wees ruimhartig, luidde de oproep van onderwijsminister Slob....

Verder in dit nummer

Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke les: houd de telefoonnummers van gezinnen en...
Het was half maart, de IC’s stroomden vol met coronapatiënten en iedereen was ‘knetteralert’. Maar de scholen in gesloten jeugdinrichtingen bleven open. Sipko Biemold, directeur onderwijs bij Elker Jeugdhulp & onderwijs,...

Iedere maand

Boekbespreking

Wat hebben Cicero en Covey met elkaar te maken? Stephen R. Covey, de bekende managementgoeroe, en Cicero, de grootste redenaar uit de Romeinse tijd? Beiden hebben op hun eigen terrein een iconische status bereikt. De een voor populaire...

Zo kan het ook Good practice

Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Naast de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zetten de 27 scholen van Stichting SAAM ook twee ‘...

Politieke column

“Een fors deel van de kinderen zal thuis, tijdens de zomervakantie, te maken krijgen met een vader of moeder die zijn of haar baan kwijtraakt. Er zullen financiële problemen ontstaan, misschien zelfs armoede”, voorspelt...

AVS Academie

De leergang Strategische bedrijfsvoering van de AVS Academie stelt schoolleiders in staat schoolontwikkeling integraal aan te pakken. Onderwijskundig beleid, hrm-beleid, leermiddelenbeleid en financieel beleid vormen de basis van de leergang. Zo is...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat als mijn nieuwe functiebeschrijving en de daaraan gekoppelde inschaling tot een lager salaris leidt?

Artikel 5.6 lid 8 van de CAO PO 2019-2020 gaat over het behoud van het huidige salaris (inclusief toelagen), het uitzicht op hogere periodieken en toekomstige indexatie, volgens de oude inschaling. Lid 8 is van toepassing als de nieuwe functiebeschrijving en de daaraan gekoppelde inschaling tot een lager salaris of tot een lager uitzicht leiden. Hierover worden voor 1 augustus 2020 (inmiddels verlengd tot 1 november 2020) afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een addendum, behorende bij de arbeidsovereenkomst.
Daarbij is het volgende van belang. De huidige salarisschalen AB t/m AE en DA t/m DE komen per 1 augustus 2020 te vervallen. Ook de bepalingen over de directietoelage vervallen per 1 augustus 2020. Uiterlijk per 1 augustus 2020 zijn de nieuwe salarisschalen A10 t/m A13 en D11 t/m D15 van toepassing. In de nieuwe D11 t/m D13-schalen is de directietoelage verwerkt. Dat betekent dat voor deze schalen - om een goede inpassing te realiseren - de directietoelage van € 339,46 omgezet moet worden, omdat over dit bedrag nu geen vakantie-, eindejaars- en levensloopuitkering wordt berekend. De uitbetaling van de vakantie- en eindejaarsuitkering vindt een keer per jaar plaats. Het verschil is dus niet weg, maar wordt in een later stadium weer rechtgetrokken. De levensloopuitkering vindt maandelijks plaats. De uitkomst van de omzetting is € 294,95 bij een voltijdsbetrekking.

In onderstaand schematisch overzicht is voor de berekening van het verschil een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe inschaling. Het addendum bij de arbeidsovereenkomst kan er dan als volgt uit zien, met als voorbeeld een directeur in de salarisschaal DC+: Op basis van zijn nieuwe functiebeschrijving - een aangepaste voorbeeldfunctie - die opnieuw gewaardeerd is door een gecertificeerd adviseur FUWA, komt de inschaling uit op de D13-schaal. Het maximumbedrag van deze schaal is lager in vergelijking met de DC+-schaal. De betreffende directeur is op regel 14 ingeschaald. Als ingangsdatum geldt 1 mei 2020.

Datum Salaris DC+ Toelage Totaalbedrag Nieuwe inschaling (naasthoger) Verschil
1 mei 2020 € 5.355 (regel 14) € 294,95* € 5.649,95 € 5.787 + € 137,05
1 augustus 2020 € 5.472 (regel 15) € 294,95* € 5.766,95 € 5.990 + € 223,05
1 augustus 2021 € 5.591 (regel 16) € 294,95* € 5.885,95 € 5.990 + € 104,05
1 augustus 2022 € 5.707 (regel 17) € 294,95* € 6.001,95 € 5.990 - € 11,95
1 augustus 2023 € 5.823 (regel 18) € 294,95* € 6.117,95 € 5.990 - € 127,95

 
* omdat in de nieuwe salaristabellen het vakantiegeld, de eindejaars- en levensloopuitkering is verwerkt, vindt een correctie plaats. Het verschil is niet weg, omdat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering een keer per jaar worden uitgekeerd en de levensloop maandelijks.
Aan de hand van dit voorbeeld geldt per 1 augustus 2022 een salarisgarantie van € 11,95 per maand en per 1 augustus 2023 een salarisgarantie van € 127,95 per maand.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.