Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2019-2020)

Kaderspel

Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid om te investeren in onderwijs.

Actueel

Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie   Sinds dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de school en op social media. Het komende jaar lanceert de...
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct na het schooladvies wordt afgenomen. Dat staat in...
Vorig schooljaar zat een op de drie derdeklassers op een ander niveau dan de basisschool geadviseerd had. Dat meldt de NOS. Uit een analyse van de cijfers van Scholen op de Kaart van de VO-raad bleek dat ruim een kwart van de leerlingen op een...
Nu de Brexit een feit is, betekent dit ook dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 1 januari 2021 komt te vervallen voor het Verenigd Koninkrijk. Scholen moeten mogelijk nieuwe afspraken maken met leveranciers uit dit land....
De Landelijke tafel tekorten, waar de AVS, FvOv en CNV Onderwijs aan deelnemen, roept op tot een visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak voor het leraren- en schoolleiderstekort. De tafel wil...
Maandag 10 februari vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats over de toekomst van ons onderwijs. Drie tafelgasten gingen met elkaar de discussie aan over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Samen met het aanwezige publiek ontstond er een...
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseert op 11 maart aanstaande om 17 uur op basisschool De Klim in Utrecht een regiobijeenkomst waar goede voorbeelden van de positionering van academische leerkrachten verder worden uitgewerkt...
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het...

Thema - Academisering in de school

Er werken steeds meer ‘academische’ leraren in het onderwijs. Via bijvoorbeeld academische pabo’s – die al vanaf 2012 afgestudeerden leveren – of masteropleidingen aan de universiteit of hogeschool. Maar ook zij-instromers kunnen een academische achtergrond hebben. Hoe gaan schoolleiders om met deze krachten? Stelt het andere eisen aan je manier van leidinggeven? Wat brengt dit specifieke professionele kapitaal met zich mee en hoe kun je het optimaal benutten en inzetten? Welke impact heeft dit op het team?

Het aantal schoolleiders dat zelf een academische achtergrond heeft is klein: zo’n 3 procent volgt een master of heeft deze op zak. Masteropgeleide schoolleiders kunnen een meerwaarde hebben voor de academici in hun team, maar ook omdat de maatschappelijke context van scholen complexer is geworden en er hogere eisen aan het onderwijs worden gesteld. “Een schoolleider met onderzoeksvaardigheden kan samen met academische leraren zorgen dat er zowel evidence baced als practice based wordt gehandeld”, aldus AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos.

Of academische leraren (in opleiding) zich in hun werk kunnen onderscheiden is mede afhankelijk van de – context van de – school waar zij terechtkomen en de manier waarop de schoolleider hen faciliteert. Dit loopt mede door het lerarentekort lang niet overal even soepel, blijkt uit een rondgang langs studenten en afgestudeerden. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden: “Omdat ik onderzoek wil doen, ben ik daarvoor nu samen met mijn directeur een functie aan het creëren.”

Wat is de meerwaarde van een masteropgeleide schoolleider? En is zo iemand nodig om academisch geschoolde leraren goed aan te sturen? Het aantal schoolleiders met een academische achtergrond is klein. Volgens De Staat van de Schoolleider 2019 volgt...
Academisch opgeleide leraren geven niet per se beter les, blijkt onder andere uit onderzoek van de Universiteit Groningen. Maar hun kritische blik en stimulering van inhoudelijke teamgesprekken kunnen een school op een hoger plan brengen en de...
Femke Dijkman (20) De academische leerkracht in opleiding  “Omdat ik behoefte heb aan uitdaging en me ook voor wetenschap interesseer, doe ik de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Daarmee koppel ik een...

Verder in dit nummer

De maatschappij verandert in hoog tempo. Welke kant gaat het op en hoe bereiden we onze leerlingen daarop voor? Daar moeten alle lagen van de onderwijsorganisatie samen over nadenken, vindt trendwatcher Farid Tabarki. Hij reikt daar...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Acht accordeons, een drumstel, een klokkenspel, een bugel en kleurrijke boom­whackers (percussie-instrument, red.). Alles haalden de kinderen van obs De Casembroot uit Sint-Annaland uit de kast voor een plek in de muzikale scholenwedstrijd Lang...

Van de AVS

Jos Clout, schoolleider op De Zonnewijzer in Roermond, is genomineerd vanwege zijn enthousiasme en autonome denken. Hij heeft het project ‘Positieve gezondheid’ geïnitieerd, gelooft heilig in de kracht van positief denken en...

Politieke column

De minister vindt dat het burgerschapsonderwijs beter moet. Zouden scholen dat zonder de helpende hand van de wetgever niet doen? Laat u niet dwingen om kunstjes op te voeren! Dat betoogt Roelof Bisschop, woordvoerder onderwijs namens de SGP, in de...

AVS Academie

Nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw stellen hoge eisen aan schooldirecteuren die zich bezighouden met het bouwproces. De leergang Regisseur onderwijs en gebouw van de AVS Academie brengt hen kennis en expertise bij rond het traject waarvoor...

Boekbespreking

Veranderkundige Annemarie Mars schreef veertig reflecties als een weergave van haar zoektocht naar leiderschap bij veranderingen. Deze reflecties bundelde ze in de onlangs verschenen titel ‘Vragen naar de onbekende weg’....

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.