Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2019-2020)

Kaderspel

“Het water staat het onderwijs aan de lippen, de nood is hoog, het is vijf over twaalf.” Iedereen kent de uitspraken, kan ze misschien al niet meer horen.

Actueel

Stakingsmoe? Integendeel. Zo lang de minister de deur naar de broodnodige structurele investeringen blijft dichthouden, wordt de actiebereidheid wordt alleen maar groter. Niet alleen sloten ditmaal ruim 4000 schoolleiders hun scholen twee dagen in...
Wat hebben schoolleiders nodig om hun vak goed uit te kunnen oefenen? Wat moet er in de toekomst op de agenda van schoolleiders staan? Met sprekers als Koos Stienstra, Ernst-Jan Stigter, Prinses Laurentien, juf Daisy Mertens en René Peeters...
Minister Slob stelt 9 miljoen euro extra beschikbaar voor het werven en opleiden van zij-instromers op basisscholen. Dat kondigde hij op 27 januari aan bij de presentatie van de noodplannen door de G5. De wethouders van de grote steden vinden dat de...
Digitalisering en automatisering hebben de arbeidsmarkt de afgelopen twee decennia onmiskenbaar veranderd. Toch ambiëren tieners nog vrijwel dezelfde banen als twintig jaar geleden. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de...

Thema - Kracht

Lef om anders te willen kijken. Af te wijken van gebaande paden. Gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen om je heen, waaronder ook technologische. Het klinkt voor de hand liggend, maar doe het maar eens, in een omgeving die elke dag al hectisch genoeg is. Dat is wat we in het kader van het aankomende Schoolleiderscongres bedoelen met kracht: schoolleiders die niet alleen zien waar verandering nodig is, maar vervolgens ook zelf het initiatief nemen om het roer om te gooien en hun teams daarin meekrijgen. Hen zetten we straks het congres en nu al in deze Kader Primair in het zonnetje, onder meer met een artikel over de drijfveren achter zogenoemde vernieuwingsscholen en onze nieuwe prijs voor innovatieve schoolleider van het jaar.

Natuurlijk: if it ain’t broke, don’t fix it. Bij innoveren om het innoveren is niemand gebaat. En niet elke onderwijsverandering is een verbetering. Maar daarom maar de ogen sluiten voor nieuwe mogelijkheden, in een snel bewegende wereld? Dat zou pas echt zonde zijn. Want ook in de dagelijkse praktijk van het onderwijs gaat het hard nu, qua technologische mogelijkheden. Kunstmatige intelligentie in de klas is al lang geen ver-van-je-bedshow meer, toont de Britse head developer Charles Wood van het in samenspraak met leerkrachten ontwikkelde AI-platform Century. Met hulp van AI kun je niet alleen alle leerlingen een voortdurend geoptimaliseerd individueel leerpad aanbieden, maar ook hun ontwikkeling én die van je school als geheel makkelijker volgen. Aan zulke vernieuwingen kunnen zowel schoolleider als leerkracht nog wel eens veel plezier gaan beleven.

Al kom je nog zo aan individuele leerbehoeften tegemoet, uitleg is minder effectief wanneer onduidelijk is waarom een kind iets niet snapt. Met kunstmatige intelligentie kun je elke leerling op maat uitdagen, zien wat er misgaat en dan de juiste...
Het leerstofjaarklassensysteem ter discussie stellen en je onderwijs op een hele andere manier organiseren. Waarom zou je dat doen? En als je het doet, hoe dan? Twee schoolleiders en een bestuurder vertellen. “Toen ik adjunct werd, trof ik een...

Verder in dit nummer

Een vader of moeder die een schooladvies niet accepteert. Of een schoolfoto eist. Of een rol voor hun kind in de eindmusical. Je ziet het de laatste jaren vaker ontaarden in rechtszaken, met alle media-aandacht van dien. Maar als je je...
Kwetsbare jongeren met grote taalkundige of cognitieve achterstanden toch uitzicht bieden op vervolgopleiding of werk: het kan. Bijvoorbeeld met speciale combi-trajecten, leerwerkbegeleiding op locatie en interne stages. Deze drie scholen tonen hoe...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Basisschool Piet Hein in Amsterdam zet een podcast in om het leesplezier te vergroten. Kinderen promoten er hun lievelingsboek...

Politieke column

Het is het moment van de waarheid, actie is nú nodig. Om de loonkloof po/vo te overbruggen, leraren perspectief te bieden, om de werkdruk te verlichten. Dat betoogt Kirsten van den Hul, woordvoerder onderwijs namens de PvdA, in de politieke...

AVS Academie

Meer nog dan andere organisaties hebben scholen de opgave een lerende organisatie te zijn. Leren is immers de core business. Voorwaarde is dat schoolleiders ook zichzelf blijven ontwikkelen. Sterker nog: wie ergens uitgeleerd is, kan beter elders...

Boekbespreking

Het belang van gastvrijheid en persoonlijk contact in het funderend onderwijs staan centraal in deze nieuwe bundel van spreker en ervaringsdeskundige Ivo Mijland. In zijn verhalen tilt hij de leerkracht op het schild en bekijkt hij het glas liever...

Van de AVS

‘Laat iedereen stralen’, ‘rots in de branding’, ‘creatief en veerkrachtig’. Zeven schoolleiders werden genomineerd voor de nieuwe schoolleidersprijs van de AVS, na gloedvolle voordrachten door collega’s en...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.