Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2019-2020)

Kaderspel

Kent u nog dat versje ‘zakdoekje leggen’? Iedereen in de kring, gezicht naar het midden, ogen dicht en als degene die eromheen mag huppelen het zakdoekje heeft neergelegd, kijkt iedereen daarna hoopvol over een schouder of de zakdoek er ligt.

Actueel

Laat voorstellen van de schoolleiders en leraren de basis vormen voor het herziene curriculum. Zorg voor voldoende tijd en middelen voor het onderwijsveld. En veranker Digitale geletterdheid en Burgerschap in het curriculum. Dit zijn de...
Het bestuur van de openbare 16e Montesssorischool in Amsterdam-Zuidoost heeft laten weten dat deze school haar deuren per 1 januari sluit vanwege het lerarentekort. De Tweede Kamer reageert geschokt op dit besluit. AVS-voorzitter Petra van Haren...
Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe. Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. Het aantal vacatures voor directiepersoneel en...
Op 3 oktober vond in Utrecht de landelijke ‘kick-off’ plaats van Sterk Techniekonderwijs. Minister Slob van Onderwijs gaf het startsein waarmee vmbo-scholen in januari 2020 kunnen starten met het omzetten van hun goedgekeurde plannen in...
Op 1 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen. Slob beoogt hiermee een toekomstbestendig, kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. De...
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV Onderwijs, AOb, FvOv en werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad hebben woensdagmiddag 16 oktober overleg gehad met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en...
Samen met alle onderwijsbonden roept de AVS leden in basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op om 6 november te gaan staken. Samen willen we de Tweede Kamer tijdens het debat over de onderwijsbegroting op 6 november via social media (@...
Bijna 80 procent van de schoolleiders wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd en 84 procent wil meer tijd voor leervragen in het kader van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS over onderwijstijden, uitgevoerd onder 616...

Thema - Publiek versus privaat

Normaal gesproken schrijven we liever zo min mogelijk over de totstandkoming van onze stukken, de inhoud zelf moet centraal staan. Maar bij het in kaart brengen van het relatief kleine, maar wel gestaag groeiende particuliere onderwijsaanbod stuitten we op zoveel voorzichtigheid en zelfs weerstand dat het iets zegt over het thema zelf. Een significante ontwikkeling waar over de hele linie – scholen, bijlesinstituten, ouders – bijna niemand publiekelijk over durft te praten, daar zit iets niet lekker.

Het dilemma: elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind, ook als daar een prijs aan vast zit die niet voor iedereen betaalbaar is. Maar tegelijkertijd lijken alle betrokkenen zich ook wel te realiseren dat kansenongelijkheid op de loer ligt. Onder andere daarover laten Monique Vogelzang van de Onderwijsinspectie en directeur Marc Peters van particuliere schoolorganisatie Winford zich in dit nummer uit.

Daarnaast steekt het dat het reguliere onderwijsstelsel zo belast is, dat het niet mogelijk is kinderen die dat nodig hebben extra rust, aandacht of uitdagingen te bieden. Dat ervoeren de ouders, leerling en (voormalig reguliere) schooldirecteur die in het tweede themaartikel elk hun individuele keuze voor privaat onderwijs toelichten.

Tot slot spraken we met vertegenwoordigers én gebruikers van vier heel verschillende vormen van particulier betaald aanvullend onderwijs, ook wel schaduwonderwijs genoemd. Ook daarbij rijst steeds vaker de – ons inziens terechte – vraag of het reguliere basisonderwijs er op de lange termijn niet door geschaad of zelfs uitgehold wordt, maar de aanbieders voorzien wel in een behoefte van scholen en ouders en doen dat in sommige gevallen op een heel verantwoorde, zelfs idealistische manier.

Het aantal particuliere scholen is bescheiden, maar groeiende. Ze maken onder andere meer persoonlijke aandacht voor het kind (po) en versnelling van de eindfase (vo) mogelijk. Inspectie en wetenschap zien echter ook bezwaren: segregatie ligt op de...
Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht. Voor kinderen met een zorgvraag – van sociale aspecten tot hoogbegaafdheid – kan het een weliswaar prijzige, maar noodzakelijke oplossing blijken. Twee moeders, één dochter en een...
Steeds meer leerlingen krijgen buitenschools particuliere bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. Of ze oefenen thuis met betaalde online tools. De grotere aanbieders praten er niet graag over, de kleinere en meer specialistische wel. Hun...

Verder in dit nummer

Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het gebied van klassenmanagement. Maar: “Voor de...
Middelbare scholen zetten inmiddels online docenten in voor tekortvakken. Ook sommige basisscholen denken dat afstandsonderwijs het lerarentekort kan helpen verkleinen. Al is het niet onomstreden. ‘Dit vraagt wel om een andere visie op...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: PCBO It Ambyld in Drachten neemt deel aan programma SterkWerk, dat positief gedrag van bovenbouwleerlingen bevordert. De...

Politieke column

Privé-onderwijs zorgt voor tweedeling en is onwenselijk. De opmars ervan is te wijten aan verwaarlozing van het reguliere onderwijs door de overheid. Dat stelt Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs namens GroenLinks, in de politieke column...

AVS Academie

In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie is zelfevaluatie het belangrijkste onderdeel. De vernieuwde training ‘Inspectiebezoek, een verantwoorde zelfevaluatie’ van AVS-CEL speelt daarop in. Altijd spannend,...

Boekbespreking

In ‘Naar onderwijs in blauw’ beschrijft Dolf van den Berg, emeritus-hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zijn zoektocht naar ander onderwijs, gericht op betekenisvol menselijk contact. Inspiratie haalde hij uit het...

Van de AVS

Op 20 maart 2020 vindt het AVS-congres plaats in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. In 2020 bestaat de AVS 25 jaar, een bijzonder moment. Na de plenaire opening is er de keuze uit 25 workshops, wordt aan 25 tafels genetwerkt en zijn er 25 stands...
In De Volkskrant, het Reformatorisch dagblad, Het Parool en bij BNR, NOS en RTLnieuws is aandacht besteed aan de peiling die de AVS deze maand onder haar leden hield, in samenwerking met De Volkskrant. Zij pikten vooral het nieuws op dat de helft...
De ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens het door de AVS georganiseerde symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’, dat plaatsvindt op 16 januari in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens de KindVak. Het...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Is mijn ouderschapsverlof bij een nieuwe werkgever afhankelijk van de nieuwe werktijdfactor?

Op grond van de Wet Arbeid en Zorg kan ouderschapsverlof dat nog niet is opgenomen worden meegenomen worden naar de nieuwe werkgever.

Voor wie een kind heeft dat nog niet de leeftijd van acht jaar heeft bereikt, bestaat het recht op ouderschapsverlof. Als de werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever en het ouderschapsverlof nog niet volledig opgenomen is, kan het resterende deel bij de nieuwe werkgever worden opgenomen. Hiervoor is wel een verklaring van de vorige werkgever noodzakelijk.

Het restant van het ouderschapsverlof wordt berekend op basis van de nieuwe werktijdfactor.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.