Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2019-2020)

Kaderspel

Ken je de mop van de 285 miljoen? Of die van de dode mus, de sigaar en de citroen? Nee? Misschien maar beter ook. Niemand kon er om lachen, integendeel.

Actueel

Het e-mailbombardement van schoolleiders aan minister Slob in het kader van de actie #schoolleidergezocht sorteert effect. De minister heeft een antwoord gestuurd naar alle briefschrijvers en wil onder regie van de AVS in gesprek met schoolleiders...
De Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs is door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend...
‘Onbegrijpelijk en onwenselijk dat het kabinet opnieuw niet extra investeert in het primair en voortgezet onderwijs’, zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS in een eerste reactie op de Miljoenennota. ‘In de...
Het experiment Regelluwe scholen moet ook toegankelijk zijn voor scholen met het predicaat  ‘voldoende’. Een motie hiertoe is aangenomen door de Tweede Kamer. Ook moet een school die van de Onderwijsinspectie een oordeel krijgt waar...
Vrijdag 13 september heeft de AVS, samen met andere partijen, de intentieverklaring van het Actieplan Academici PO ondertekend. Hoofddoel van dit plan: academische leerkrachten zo inzetten dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan...
Om het drinken van kraanwater op meer scholen te stimuleren, is er nu de Subsidieregeling watertappunten. Tot 14 oktober kunnen scholen de subsidie aanvragen. Er is budget voor zo’n 500 watertappunten. Bij deze subsidieregeling krijgt een...
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk...

Thema - Schoolleider, bestuur en toezicht

Scholengroepen zijn ingewikkelde organisaties. Goed besturen vergt een soepel samenspel tussen de professionals op de werkvloer, de bestuurders en de Raad van Toezicht. De schoolleider is de spil: lid van zowel het schoolteam als van de ‘bestuurlijke gemeenschap’, namens welke hij of zij de werkgeversrol vervult.

Een goede onderwijskwaliteit vereist dialoog tussen die spelers, betogen schoolbestuurder en voormalig hoofdinspecteur Primair Onderwijs Arnold Jonk, AVS-voorzitter Petra van Haren en voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge. Een goede, wederkerige informatiestroom tussen ‘top’ en ‘werkvloer’ en een Raad van Toezicht die de randvoorwaarden controleert, dragen bij aan een goede uitvoering van beleid.

Sommige besturen staan gedeeld leiderschap voor: schoolleiders denken mee over de koers, committeren zich daaraan en vinden daarbinnen voldoende ruimte voor een eigen beleid. Maar het kan ook misgaan. Een schoolleider op een school met heftige problematiek heeft de steun nodig van het bestuur. Als die ontbreekt, is het een eenzaam bestaan. Dat blijkt uit het tweede thema-artikel, dat de verhouding tussen schoolleider en bestuur illustreert met persoonlijke ervaringen van drie schoolleiders.

In het voortgezet onderwijs, ten slotte, vervullen de team- of afdelingsleiders de rol van schoolleider. Zij sturen een team aan en worden op hun beurt aangestuurd door een managementteam, waarvan ze zelf vaak ook deel uitmaken. Ook een spilfunctie dus, maar wel een die van school tot school flink kan verschillen qua takenpakket en positionering.

Vertrouwen in elkaar, een voortdurende dialoog en voldoende beweegruimte voor de schoolleider: dat lijkt in elk geval het recept voor een goed bestuurlijk samenspel en goede onderwijskwaliteit.

Als de schoolleider, bestuurder en toezichthouder hun rollen goed op elkaar afstemmen, helpt dat de onderwijskwaliteit enorm vooruit. Mits de schoolleider als spil tussen team en bestuur voldoende bewegingsruimte en ondersteuning krijgt. ‘Een...
Een persoonlijke klik met je bestuurder is niet noodzakelijk, vertrouwen en ruggensteun wel. Dat blijkt uit de ervaringen van drie schoolleiders die Kader Primair sprak. ‘Als dat vertrouwen er eenmaal is, kun je ook veel van elkaar hebben....
In het vo hebben team- of afdelingsleiders een soortgelijke rol als schoolleiders in het po. Ook zij maken het onderwijskundige en personele beleid, vanuit een middenpositie tussen directie en docenten. Maar de inrichting van die positie verschilt...

Verder in dit nummer

De meeste kinderen zijn dagelijks online, digitale technologie is deel van hun leven. Maar van de mogelijkheden en gevaren zijn ze zich niet altijd bewust. Vanaf 2021 krijgt digitale geletterdheid mogelijk een plek in het nieuwe curriculum. Sommige...
Leerlingen die constant afgeleid zijn, ongewenst beelden van anderen op internet plaatsten of geleefd worden door sociale media: smartphones zijn steeds vaker stoorzender in de klas. Maar een verbod zou zonde zijn, want ze bieden ook mogelijkheden,...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Tuncer Akyazi van de Amsterdamse Metis Montessori bood statushouders met een bèta-achtergrond een stoomcursus Nederlands...

Politieke column

Hoe groot het lerarentekort ook is, doe geen concessies die uw team schaden. Dat drukt Peter Kwint, woordvoerder onderwijs namens de SP, u op het hart in de politieke column van deze maand. ‘Ze slapen niet meer, Peter. Letterlijk. Ik ken...

AVS Academie

Welk soort opleiding past bij jouw situatie en wat is er bij ons mogelijk? Om die vragen draait het bij het vernieuwde CEL-team. Opleidingsadvies op maat en leren vanuit individuele opleidingsvragen van schoolleiders komen steeds meer centraal te...

Boekbespreking

De leerkracht ontlasten van overleg en administratie door alle processen in je school duidelijk te beschrijven en te standaardiseren op Kwaliteits- en Ambitiekaarten. Dat is in een notendop de Enigma-aanpak die de auteurs van dit boek bepleiten....

Van de AVS

“Het tekort aan schoolleiders loopt steeds verder op”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Het Parool. “We zijn continu bezig geweest met het oplossen van het lerarentekort, in aantallen gaat dat om meer mensen. Maar als we...
De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS. In de (zevende herziene) uitgave...
Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede met als thema Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. De keynote speaker is Boris van der Ham, oud-politicus, acteur en voorzitter van het...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke gevolgen heeft het Pensioenakkoord?

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Pensioenakkoord. Momenteel is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Aanvankelijk zou deze leeftijd in 2020 doorstijgen naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. In het akkoord is echter besloten om de huidige AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden nog twee jaar te bevriezen en daarna met enkele maanden per jaar te laten stijgen naar 67 jaar in 2024. Als blijkt dat de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2024 elk jaar met 8 maanden omhoog en niet meer met een heel jaar, zoals vóór het akkoord gepland was.

Nadert u de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u in het volgende overzicht zien wat het akkoord precies voor u betekent:

U bent geboren... U krijgt AOW in: Uw AOW-leeftijd is:
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1955 en voor 1 september 1955 2021 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 jaar + 7 maanden
na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 jaar + 10 maanden
na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2034 67 jaar

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.