Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2015-2016)

Actueel

Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) geregeld moest worden. De AVS blijft...
Scholen per jaar per leraar 100 uren extra geven om ruimte op schoolniveau te creëren voor de ontwikkeling van het onderwijs. Dit staat in een actieplan dat de VO-raad eind maart op haar jaarlijkse congres presenteerde. Om de kloof tussen...
De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te staan om de periode van 10 tot 15 april als formele...
Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om tijdelijk lessen te geven. Volgens het COA zijn er half...
In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat in 2017 iedere leerling in het po minimaal twee...
Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de...

Thema - De Staat van de Schoolleider

Bestuurders die van hun scholen een bestuurlijke gemeenschap weten te maken zijn effectiever dan ‘spierballenbestuurders’. Dat is een van de conclusies uit Tias-onderzoek naar het bestuurlijk vermogen in het (primair) onderwijs. “...
Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. “Als ik zo doorga, gaat het niet goed.”   De werkdruk is...
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is de nieuwste loot aan de ‘Staat van’-...

Verder in dit nummer

Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders en onderwijsexperts ontmoetten elkaar tijdens het AVS-congres 2016 op 18 maart. Ervaringen uitwisselen, nieuwe kennis en inzichten opdoen en elkaar inspireren staan voorop. Een impressie....
Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. En door ingewikkelde overlegstructuren komt een goede samenwerking tussen...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegelijk tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De in drie maanden voor elkaar gebokste school in asielzoekerscentrum...
AVS-leden mogen tot de zomervakantie gratis gebruikmaken van het schoolleidersplatform van AVS Voordeelpartner Educatiemaster, die vakliteratuur digitaal toegankelijk maakt. Het platform is door het Schoolleidersregister PO erkend voor informeel...
Een gezonde, liefst warme lunch op alle scholen, zouden hoogleraren Alexander Rinnooy Kan en Jaap Seidell graag zien. De pleitbezorgers van het preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’ constateren dat veel kinderen te weinig groenten...
Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het decor waar schoolleiders uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Onder het motto...

Boekbespreking

Het uitgangspunt van ‘Krachtgericht coachen’ door Fred Korthagen en Ellen Nuijten is dat mensen talenten en kwaliteiten hebben, die niet altijd uit de verf komen. Hoe herken je de kernkwaliteiten bij jezelf en anderen en hoe ondersteun...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer. Eén van de grote uitdagingen voor schoolleiders is...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

De ministeries van OCW en VWS hebben de factsheet ‘Diabeteszorg in het primair onderwijs’ gepubliceerd. Hierin staat hoe medicijnverstrekking aan leerlingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de aansprakelijkheid van personeelsleden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

1. Reguliere zorgprofessionals: de aansprakelijkheid ligt bij de zorgorganisatie zelf

2. Diabeteszorg door de ouders: de aansprakelijkheid ligt bij de ouders zelf

3. Onderwijspersoneel dat bekwaam is om handelingen uit te voeren: de aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur
4. Onderwijspersoneel dat optreedt als privépersoon: de aansprakelijkheid ligt bij de privépersoon zelf

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.