Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2014-2015)

Kaderspel

De kwaliteit van de leidinggevende en de rol van de schoolleider in de school is een actueel thema, waar de sector funderend onderwijs in toenemende mate oog voor krijgt.

Actueel

Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in EditieNL op 27...
Basisscholen krijgen de mogelijkheid om een deel van hun lessen te geven in het Engels, Duits of Frans. Dit betekent dat bijvoorbeeld topografie of rekenen niet meer in het Nederlands hoeven. Een Kamermeerderheid stemde eind maart voor dit...
Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde. Dit blijkt uit de laatste integrale personeelstelling...
De schotten tussen vmbo, havo en vwo moeten verdwijnen. Het is niet meer van deze tijd dat je een diploma krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtste in bent. Daar zijn al eerder stemmen voor opgegaan, maar nu pleit de VO-raad voor het op...
Leerkrachten in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen van een brede bevoegdheid bewegingsonderwijs. Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan leerlingen van groep 1 tot en met 8. De subsidie...
SLO ontwikkelde samen met een groot aantal partners van gezondheidsbevorderende instellingen een leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Het is een uitwerking in doorlopende leerlijnen van de kerndoelen en eindtermen voor de...
Scholen willen gebruikmaken van de kracht van buitenschools leren. Continuïteit tussen verschillende leeromgevingen lijkt betrokkenheid en motivatie voor leren te bevorderen, evenals de vrijheid van informeel leren. Dit blijkt uit een...
Tot en met 1 mei kunnen schoolleiders, leraren, onderwijs(ondersteunend) personeel, leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2015. Uit alle aanmeldingen kiest een vakjury de uiteindelijke winnaars...
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....
De eerste prijs in het primair onderwijs ging naar de digitale plusklas van Obs Op ’t Hof uit het Gelderse Tricht. Het Rotterdams Vakcollege De Hef won in het voortgezet onderwijs. Op 25 maart reikte Alida Oppers, directeur-generaal primair en...
Scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben samen 1775 aanvragen gedaan voor extra ondersteuning om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Het aantal aanvragen in 2015 overtreft alle vorige rondes (vanaf de start...

Thema - Kwaliteit van de schoolleider

Hoe beter de schoolleider, hoe beter het onderwijs. De kwaliteit van schoolleiders is over het algemeen goed. Er wordt anno 2015 bewuster voor het vak gekozen, niet omdat iemand toevallig leraar was. Toch kan het altijd beter. Op competenties als hogere orde denken en onderzoeksmatig leidinggeven scoren schoolleiders nog onder de maat. Opvallend is dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat vrouwen het beter doen dan mannen. Wat zit daar achter?

Gelukkig wordt er flink aan getrokken om de kwaliteit op orde te brengen en te houden. Niet alleen via trainingen, maar met name ook door intervisie, leernetwerken en meelopen met collega’s. Leren van en met elkaar dus. Omgaan met weerstand is een van de zaken waar een goede schoolleider raad mee zou moeten weten. Vrijwel iedere leidinggevende heeft ermee te maken: weerstand vanuit het team maar ook bij jezelf. Vooral bij vernieuwingen. Een gevoelig onderwerp om te delen in een vakblad, maar drie openhartige vrouwelijke schoolleiders vertellen over hun aanpak. “Uiteindelijk kreeg ik boven tafel dat er een duidelijke visie ontbrak, wat sommige teamleden onzeker maakte.”

Tot slot signaleert de AVS dat de onderwijskwaliteit in het geding komt als besturen onder druk van reorganisaties, krimp en financiële problemen clusterdirecteuren inzetten, waarbij een leraar of ib’er extra taken als locatieleider krijgt. In plaats van één schoolleider op elke school. Enkele bestuurders komen hier inmiddels alweer op terug. “Een schoolleider moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders en leraren.” Het vergt meer professionalisering van besturen en Raden van Toezicht om ook tot dit inzicht te komen en inhoud te verkiezen boven financiën.

Op scholen met een goede schoolleider wordt beter lesgegeven. Gelukkig doen schoolleiders veel goed, maar op twee belangrijke punten blijven ze achter: onderzoeksmatig leidinggeven en hogere orde denken. Hoe erg is dat? En hoe komt het dat vrouwen...
Leren van elkaars leiderschap door bijvoorbeeld intervisiegroepen, met elkaar meelopen of leernetwerken. Er zijn talloze initiatieven en good practices van schoolleiders die leren van en met elkaar. Een greep daaruit.    Schoolleider...
Schoolleiders die vernieuwingen doorvoeren, ontmoeten vaak weerstand. Hoe ga je daarmee om? “Een team heeft nooit weerstand. Wel kunnen enkele individuen weerstand voelen, de rest zoekt veiligheid aan de ene of de andere kant.” AVS-...
In toenemende mate kiezen schoolbesturen in het primair onderwijs voor constructies waarbij een directeur meerdere scholen onder zijn hoede heeft en een leraar of ib’er extra taken als locatieleider krijgt. De AVS is hier fel tegen. Het...

Verder in dit nummer

Vitale leraren die met plezier werken en naast het werk ook nog tijd en energie overhouden om andere leuke dingen te doen. Dat is wat John Jansen, schoolleider van De Koekoek in Utrecht wil bereiken. Met behulp van De Werkdruk Wegwijzer van TNO is...
De zonsverduistering was gelukkig niet te zien, want daar ontbrak de tijd anders toch voor. Zo’n duizend schoolleiders bezochten op 20 maart het twintigste AVS-congres. Drie schoolleiders worden gevolgd die als klap op de vuurpijl de discussie...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Met een jaarlijkse Loopbaan4daagse daagt de Brabantse scholenvereniging Ons...

Passend onderwijs

Er zijn nog veel zaken niet goed geborgd in de uitvoering van Passend onderwijs, concludeert onder andere de onderwijscommissie van de AVS. Zo is er onduidelijkheid over de toepassing van de zorgplicht. De inhoudelijke keuzes zijn lang niet altijd...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder Onderwijs en Jeugdzorg voor de PvdA in de Tweede Kamer. Het onderwijs is op aarde om kinderen maximale...

Van de AVS

Bent u verhuisd? Een ander schooladres? Heeft u een andere baan? Een nieuw emailadres? AVS-leden kunnen hun gegevens controleren en indien nodig direct wijzigingen via MijnAVS. Daarmee hebben zij ook toegang tot het digitale archief van Kader...
Ook dit jaar komt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders zit er weer een calendarium in. U miste vorig schooljaar massaal de zo bruikbare schoolleidersagenda van de AVS. De uitgave voor dagelijks...
Tijdens het AVS-congres op vrijdag 20 maart lanceerde Onderwijs Maak Je Samen het boek ‘Leiding geven aan… Perspectieven op leren en leiderschap’, een nieuwe uitgave in de leiderschapsreeks samen met Stichting De Brink. Alle...
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden vindt vanaf 16 uur plaats in Nieuwspoort te Den...

AVS Academie

De succesvolle schoolleider is creatief, benut en verbindt talent, werkt samen, leert samen en reflecteert. Samen leren vanuit de eigen praktijk staat centraal in de opleiding Action Learning, die het AVS Centrum Educatief Leiderschap vanaf komend...

Boekbespreking

‘De schoolleider – strategieën die het verschil maken’ van Michael Fullan richt zich, zoals de titel aangeeft, vooral op de rol en invloed van de schoolleider. Twee punten waarover het volgens hem in de toekomst zal gaan in...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe maak ik de jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 in het nieuwe schooljaar inzichtelijk voor mijn team?

In die nieuwe CAO PO 2014 –2015 is het begrip jaartaak geïntroduceerd (voorheen normjaartaak). Maar is die jaartaak wel zo nieuw? Anders is deze zeker!
 
De jaartaak bestaat uit de volgende vier componenten:
  • lesgevende taken
  • voor- en nawerk bij lesgeven (opslagfactor)
  • overige taken (schooltaken in het kader van taakbeleid)
  • professionaliseringsuren
Afhankelijk van de keuze voor het basis- of overlegmodel (zie Vraag van de maand Kader Primair 7, maart 2015) dienen de componenten lesgeven en voor- en nawerk verder ingevuld te worden. Om de jaartaak inzichtelijk te maken heeft AVS een jaartaakinstrument voor schoolleiders ontwikkeld. Het instrument biedt alle mogelijkheden om de jaartaak voor elk personeelslid (directie, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel) op hoofdlijnen te berekenen en inzichtelijk te maken. Het geeft de schoolleider een totaaloverzicht van en voor het hele team. Indien gewenst kan het hele jaarrooster handmatig voor elk teamlid worden ingevuld. Het jaartaakinstrument is gratis te downloaden via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (hulpmiddelen en instrumenten, Rekenprogramma Jaartaak 2014-2015).

E-college CAO PO
Meer weten over de CAO PO 2014-2015? De AVS heeft een E-college gemaakt in samenwerking met TeachersChannel, waarin deze cao in vogelvlucht (ongeveer een kwartier) nader wordt toegelicht. Dit college is te vinden op https://teacherschannel.nl/e-college-cao-po.

Het ABC van de CAO PO
De AVS Helpdesk heeft een ABC-wegwijzer gemaakt voor de CAO PO 2014-2015. Per onderwerp gerangschikt, op alfabet, om eenvoudiger het juiste item te vinden. Een handzaam boekje, dat bedoeld is als een leidraad voor de regelgeving. Kijk op www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (publicaties).

 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.