Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2012-2013)

Actueel

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu gaat scholen niet verplichten om gebouwen van vóór 1994 te inventariseren op asbest. Die inventarisatieplicht is er wel als er verbouw- of sloopwerkzaamheden moeten worden...
Alle zeven christelijke scholen in Midden-Drenthe ontvingen onlangs het predicaat Kwadraatschool. Deze basisscholen geven extra aandacht aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Sinds 2011 kent de provincie Drenthe de Stichting Kwadraat: een...
Het Vervangingsfonds heeft een bijzondere subsidieregeling gelanceerd. Werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs worden uitgedaagd om vernieuwende projecten te ontwikkelen die het werkplezier vergroten. De beste ideeën worden beloond...
Werknemers die pensioen opbouwen bij ABP en vragen hebben over de maatregelen die ABP neemt, kunnen binnenkort in gesprek gaan met de bestuursleden van het pensioenfonds. ABP organiseert verschillende bijeenkomsten verspreid over het hele land. Is...
Onderdelen van de wet Passend onderwijs zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De AMvB staat tot 29 maart online voor advies uit het veld. Iedereen kan reageren en zijn of haar visie geven op alle onderdelen, ook ouders en...
De invoering van de referentiekaders taal en rekenen gebeurt te langzaam, doordat de overheid nog te weinig regie neemt. Dat schrijven onder andere de PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Ze vragen de politiek snel...
Bij het debat over de professionalisering van leraren gaat het te veel over de status en te weinig over het individueel handelen van de leraar. En dat terwijl het beroep door maatschappelijke ontwikkelingen steeds uitdagender wordt. Daarom moet er...
“De beste leider herken je door de kracht om die leider heen.” Inspirerende woorden van Loek Hermans tijdens een van de eerste bijeenkomsten van het Centrum Educatief Leiderschap (CEL) half februari in Alphen aan den Rijn. Het CEL is een...
Staatssecretaris Sander Dekker mengt zich niet in de plannen van Onderwijsstichting Kindante om verschillende basisscholen te sluiten. De plotselinge sluiting en fusie van een aantal basisscholen in de omgeving van Sittard en Geleen leidde tot...
De Stichting van het Onderwijs roept het kabinet op om in de zoektocht naar verdere bezuinigingen het onderwijs daarbuiten te houden. Het kabinet heeft de Stichting uitgenodigd om te komen tot een Nationaal Onderwijsakkoord. Daarin spreken de...
Op basis van onderzoek en de complexiteit van de invoering van Passend onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker besloten om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer (gehandicaptenvervoer én signatuurvervoer)...
Pedagoge Daisy Smeets onderzocht onlangs welke kenmerken in prentenboeken-apps waardevol zijn om de woordenschat van vier- en vijfjarigen te vergroten zonder dat daar een ouder of leerkracht bij te pas komt. Smeets promoveerde hiermee aan de...
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze cao is een duidelijke bovengrens bepaald voor de...
Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vakbonden en werkgeversorganisaties met zoveel mogelijk mensen uit het primair onderwijs praten over hun wensen voor een nieuwe cao. Op 22 en 29 mei is het mogelijk om digitaal...
“Maak het mogelijk om te promoveren naast een lerarenbaan op het primair en voortgezet onderwijs.” Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voor om het voor jonge excellente academici aantrekkelijker te maken in het onderwijs...
Staatssecretaris Sander Dekker heeft aangegeven dat van 1 april tot 15 mei 2013 weer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden voor de Lerarenbeurs 2013/2014. De beurs is nu ook toegankelijk voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal...
Een recordaantal leerlingen heeft in februari van dit jaar de Citotoets gemaakt. In totaal hadden 165.000 basisschoolleerlingen zich ingeschreven, 3000 meer dan vorig jaar. Dat maakte Cito woensdag bekend. De stijging van het aantal deelnemende...

Thema -

Serious games winnen snel aan terrein; niet alleen binnen de entertainmentsector, ook bedrijven en zorginstellingen verkennen in toenemende mate de toepassingen van games bij het verbeteren van hun producten of diensten. Vreemd genoeg worden serious...

Verder in dit nummer

Passend onderwijs vergt inzicht in kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Een school kan zich zonder al te veel ‘extra werk’ beter toerusten voor het omgaan met meer diversiteit in de klas, door het creëren van een efficiënte...
Foto's: Will Geurds Als tegenhanger van toenemende controle en druk op taal- en rekenopbrengsten, wil de moderne onderwijsleidinggevende in vertrouwen werken, met het team en met de omgeving van de school. Zeker als het gaat om opvoeden,...

Iedere maand

Nyenrode positioneert zichzelf als een opleider waar de waarden leadership, entrepeneurship en stewardship (LES) – belangrijker gevonden worden dan de internationale rankings. De gebundelde uitgave biedt dertig bijdragen (hoofdstukken) van...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

De afgelopen tijd ontving de helpdesk van de AVS veel vragen over het verzorgen van muziekonderwijs in het primair onderwijs. Mensen die geen onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs (pabo) of voortgezet onderwijs (lerarenopleiding) hebben, mogen géén (muziek)onderwijs op de basisschool geven. Dit is expliciet vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit geldt daarmee ook voor mensen met de opleiding Gehrelsmuziekeducatie. Deze opleiding voldoet niet aan de bevoegdheidseisen. Mensen met een opleiding van Algemene Muzikale Vorming (AMV) en de opleiding Docent muziek (voorheen Schoolmuziek) zijn wel bevoegd. 

Voor vakleerkrachten muziek geldt dat zij in ieder geval de bevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs moeten hebben, eventueel aangevuld met eerder genoemde opleidingen. Wie vóór 1 augustus 2006 de opleiding docent muziek heeft behaald is bevoegd, de docerend musicus is niet bevoegd. 

hebben gehaald blijven bevoegd.

Gastdocenten
De WPO en de WEC hebben geen regelgeving voor gastdocentschappen in het onderwijs. Binnen het primair onderwijs en de expertisecentra blijft de reguliere leerkracht volledig verantwoordelijk. Hij of zij kan af en toe of met enige regelmaat wel een gast uitnodigen in de klas.

Regelingen Er is een matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013- 2016). Die regeling wil onder andere dat er een landelijke, samenhangende aanpak komt voor kwalitatief goede cultuureducatie en dat dit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanvraag staat open voor culturele instellingen. Kijk voor meer informatie op www.cultuurplein.nl.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.