Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2011-2012)

Actueel

In de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs wordt op termijn* vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit in het onderwijs. Scholen bepalen zelf hoe zij dit onderwijs willen inrichten. Omdat...
De professionele ontwikkeling van leerkrachten wordt versterkt als scholen het systematisch en door het geven van tijd en ruimte mogelijk maken dat leerkrachten elkaar feedback geven. Dit concludeert promovenda Marieke Thurlings van de Open...
In september wordt de bekostiging 2011/2012 herrekend. Voor de herrekening moeten alle gegevens uiterlijk 30 juni in BRON opgenomen zijn, meldt DUO. Deze datum valt dit jaar in het weekend. Dit betekent dat de correcties op de leerlinggegevens...
De Inspectie van het Onderwijs heeft het geüpdatete toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd. Het geldt vanaf 1 augustus 2012.De actualisering houdt onder andere in dat de inspectie voortaan ook toezicht houdt op de...
Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Biskop (CDA) om nieuw bekostigde scholen eerder onder toezicht te stellen krijgt waardering en wordt door de Kamer zelfs aangescherpt. Over één ding is iedereen het eens: de vrijheid om...
Er hebben zich dit jaar veel minder mensen aangemeld voor een pabo- of lerarenopleiding in het hoger onderwijs dan vorig jaar. In de afgelopen jaren was het aantal inschrijvingen voor pedagogische opleidingen juist vrij stabiel.Tot nu toe hebben...
Het Participatiefonds heeft besloten dat bij ontslagen per 1 augustus 2012 door opheffing van de betrekking de middelen van de Prestatiebox niet volledig, maar slechts voor 65 procent bij de bekostigingsvergelijking meetellen.Werkgevers kunnen door...
Minister Van Bijsterveldt stelt de invoering van verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen uit, blijkt uit overleg in de Tweede Kamer. De wijziging van de kerndoelen stond oorspronkelijk gepland voor 1 augustus...
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie over doordecentralisatie van onderwijshuisvesting verworpen. Harm Beertema van de PVV wilde een wettelijke bepaling over een recht op doordecentralisatie doorvoeren, zodat scholen meer directe zeggenschap...
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het Reglement voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. Het Reglement wordt toegezonden aan alle schoolbesturen en gepubliceerd in de Staatscourant. 
De Cito-eindtoets voor basisschoolleerlingen vindt in 2013 op 5, 6 en 7 februari plaats. Dat hebben het ministerie van OCW en Cito onlangs afgesproken. De behandeling van het niet-controversiële wetsvoorstel voor de invoering van een...

Thema -

Waardengericht in plaats van kennisgericht onderwijs is noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling en economische groei, stelde AkzoNobel-bestuurder Tex Gunning eind vorig jaar in een lezing. De druk op taal- en rekenopbrengsten sluit daar niet bij aan...
Op basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn is alles net even anders. In plaats van lokalen zijn er drie thuiskringen voor leerlingen uit de boven-, midden- en onderbouw. Kinderen laten zich qua ontwikkeling namelijk niet vangen in één...
Onderwijs is in 2020 tweerichtingsverkeer. Met en van elkaar leren staat centraal. Dat is tenminste de rode draad in de projecten van Expeditie 2020, een ontwerp voor de lerarenopleiding van de toekomst. Studenten leren van docenten en andersom. En...

Verder in dit nummer

Arnold Jonk is de nieuwe hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra. Ruim een maand na zijn aantreden bespreken we met hem zijn plannen en een aantal opvallende punten uit het Onderwijsverslag. “Het Onderwijsverslag moet de dialoog...
Ouderbetrokkenheid staat in het brandpunt van de belangstelling van politiek en onderwijs. In het Bestuursakkoord primair onderwijs is afgesproken dat scholen ouders beter moeten betrekken bij de prestaties van hun kinderen. Maar welke vormen van...
De val van het kabinet en het Lenteakkoord hebben gevolgen voor het landelijke onderwijs beleid. Zo gaat de bezuiniging op Passend onderwijs niet door en wordt overheidspersoneel op de nullijn gezet. Wat zijn de gevolgen daarvan en wat gebeurt er...
GroenLinks wil dat alle basisscholen van 7 tot 19 uur open gaan en kinderen opvangen (brede school). Uit een onderzoek onder 470 directeuren uit het basisonderwijs door DUO Onderwijsonderzoek blijkt echter dat scholen dit ‘7 tot 7-model...

Iedere maand

AVS-voorzitter Ton Duif sprak op 6 juni op BNR Nieuwsradio over het onderdeel uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks om van alle scholen brede scholen te maken, die van 7 tot 19 uur open zijn voor onderwijs en opvang. Duif ziet mogelijkheden...
Er wordt regelmatig gepubliceerd over bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Vaak gaat daarbij de aandacht naar het basisonderwijs. Maar hoe is het eigenlijk geregeld in het speciaal onderwijs? ITS deed afgelopen najaar onderzoek dat zich...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Metin Çelik, woordvoerder (primair) onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA.
 Scholen met Succes en de AVS gaan zich samen sterk maken op het gebied van schoolprofi lering. Scholen met Succes is een onderzoek- en communicatiebureau dat scholen al vanaf 1985 helpt bij het creëren van een sterke markpositie. Door het...
Nu de bezuiniging op Passend onderwijs ongedaan gemaakt is, is het de vraag in hoeverre de rust teruggekeerd is in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Senior AVS-adviseur Jos Hagens denkt en hoopt niet dat er voorbij het noodweer weer...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Om alle (hoog)begaafde leerlingen van de 25 scholen verspreid over het noorden van...
In september ontvangen AVS-leden de kleurrijke brochure ‘Educatieve reizen’ met daarin het nieuwe reisaanbod voor het komende schooljaar. Met een uitgebreid overzicht van mogelijke maatwerkreizen per onderwijsthema en specifi eke...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?

Allereerst speelt de vraag of het mogelijk is een kleine school in stand te houden. Het kan zijn dat de noodzaak tot fusie aanwezig is, bijvoorbeeld in verband met de opheffingsnorm (derde jaar onder de norm op de teldatum) of derde keer met het stempel zeer zwak. Het negatieve verschil ontstaat, doordat bij kleine scholen de directie en de huisvesting per school worden bekostigd. Bij fusie wordt maar één keer de directietoeslag en één keer de vaste voet vergoed door het ministerie van OCW.

Eerst enige kerngetallen:

Vergoeding formatieplaats:
PO: € 57.058,12
SO: € 60.024,98

Toeslag directie:
PO: € 17.546,85/€ 32.033,70
SO: € 18.192,09/€ 33.463,18

Huisvesting per school, vaste voet bij:
2 lokalen € 18.433
3 lokalen € 23.717
4 lokalen € 30.541
5 lokalen € 36.485
6 lokalen € 40.448

Vergoeding per lokaal: € 4.623

Voorbeeld:
Wat is het verschil voor een bestuur om een school met zestig leerlingen en een school met negentig leerlingen te fuseren? Het betreft hier een willekeurig voorbeeld met een globale berekeningswijze.
Getallen kunnen in de praktijk verschillen.

Personeel:
2 x volle formatie
2 x directietoeslag
2 x convenant schoolleiding (< 195 leerlingen): € 4.946
2 x kleine scholentoeslag: € 11.161,60 -/- aantal leerlingen x € 76,99

Materieel:
2 x vaste voet

Fusieschool 150 leerlingen:
1 x vaste voet
1 x directietoeslag
1 x convenantsgelden

Verschil:
personeel: -/- € 160.758
materieel: -/- € 13.810

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.