Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2010-2011)

Actueel

Steeds meer hoogopgeleide oudersUit het onderzoek `Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling...
onderwijsinspectie wordt verantwoordelijk voor toezichtDe Inspectie van het Onderwijs en de onderwijswethouders van Amsterdam en Den Haag...
Uniek in EuropaPeter Nikken, specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding is met ingang van 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar...
Vakbond op de hoogte stellenOp voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ministerraad ermee ingestemd om de...
Wethouder René Peeters heeft met minister Van Bijsterveldt afgesproken om in Almere een pilot te starten waarbij kinderen met een ontwikkelachterstand...
Armoedesignalement 2010Na enkele jaren te zijn gedaald, is het percentage arme kinderen in 2009 weer opgelopen, in lijn met de algemene trend. Het...
Technisch en begrijpend lezenDe dr. Mommersprijs 2011 is eind januari uitgereikt aan de Emmausschool uit Rotterdam. Deze tweejaarlijks te vergeven onderwijsprijs stond dit jaar in het teken van technisch en begrijpend lezen.De genomineerde scholen...
Filmpjes bij leestekstenNieuwsbegrip, de veelgebruikte methode voor begrijpend lezen, en het NOS Jeugdjournaal werken vanaf 1 februari dit jaar samen.Ruim de helft van de basisscholen en een groot deel van de vo-scholen in Nederland gebruikt...
Kleine scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die met sluiting worden bedreigd door een afnemend aantal leerlingen, kunnen in de toekomst mogelijk toch blijven bestaan. Zij krijgen onder strikte voorwaarden de mogelijkheid om een zogenaamde ‘...
Goede communicatie als uitgangspuntDe Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan over de gezichtsbedekking bij de Rietveldacademie in Utrecht. De uitspraak komt erop neer dat scholen onder bepaalde voorwaarden eisen mogen stellen...
Kwaliteit moet binnen jaar op orde zijnHet ministerie van OCW gaat sneller ingrijpen bij scholen waar de onderwijskwaliteit langdurig ver onder de maat...
Respect en kwaliteit voor publieke sectorFractievoorzitters Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jolande Sap (GroenLinks) ondertekenden op 8 februari het manifest ‘Samen sterk voor publiek werk’. Abvakabo FNV-voorzitter Edith Snoey heeft het...
Petitie astmafonds: minstens 300 meter afstandTussen school en snelweg moet minstens 300 meter zitten, zo staat in een petitie die het Astma Fonds onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Daarom moeten er in Nederland geen nieuwe scholen meer...
Van Bijsterveldt geeft bestrijden segregatie lage prioriteitOnderwijsminister Van Bijsterveldt geeft het bestrijden van segregatie in het onderwijs een lage prioriteit en vindt het onderwerp niet langer rijksbeleid. “Zwarte scholen zijn een feit....
Weinig scholen voldoen aan normenScholen hebben nog heel veel te leren op het gebied van onderwijs aan kinderen die hersenletsel hebben opgelopen. Leerkrachten zijn slecht geïnformeerd en niet alert op de gevolgen die hersenletsel kan hebben. Dr....
Ruim tienduizend mensen uit het onderwijs protesteerden op 9 februari in Nieuwegein tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. "Ik ben bang dat dit leidt tot banenverlies, thuiszittende kinderen, kwaliteitsverlies en dat schoolleiders en...
Premier Rutte was donderdagavond 17 februari niet aanwezig tijdens het spoeddebat over Passend onderwijs. Hij weigerde naar de Kamer te komen ondanks herhaald verzoek van de oppositie.  Diverse moties die waren ingediend door de oppositie zijn...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Kan in het kader van bezuinigingen een directeur verplicht worden meerdere scholen te leiden?

Het invoeren van een structuur waarbij een directeur leiding geeft aan meer dan één school is op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) mogelijk, maar van dwang mag geen sprake zijn. Bovendien dient het bestuur een aantal procedures – zoals vastgelegd in de CAO-PO 2018 - 2019 – te volgen, omdat het gaat om een wijziging in de (directie)functie. Als een nieuwe functie wordt gecreëerd, namelijk die van een meerschoolse directeur, moet deze functie beschreven worden, voor instemming worden voorgelegd aan de geleding personeel van de GMR en dient de functie door een gecertificeerd functiewaardeerder te worden gewogen. Na vaststelling van de functie moet het bestuur een sollicitatieprocedure hanteren. Degene die interesse heeft in deze functie kan dan solliciteren.

De WPO (artikel 29) en de WEC (artikel 29) schrijft voor dat aan elke school één of twee directeuren zijn verbonden. Dat kan een meerschoolse directeur zijn, maar dan moet het bestuur wel de hiervoor geldende procedure hanteren.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs