Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie » Medewerkers » Externe trainer » Henk Derks

Henk Derks

 

Henk Derks is begonnen als onderwijzer in Venray en afgestudeerd als pedagoog. Hij is zelfstandig ondernemer in het sociale domein met een uitgesproken visie op de toekomst. Hij is bestuurder, begeleidt veranderprocessen en adviseert scholen/schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Het gaat hem vooral over ontwikkelingskansen voor kinderen en niet over de belangen van instituten.Trainingen en opleidingen / Advies en coaching

Uw kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap up to date houden? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt u een doorlopende lijn van opleidingen, van kweekvijvers tot een masteropleiding voor bovenschools managers.

Professionaliseringsaanbod

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
(Onderwijs en schoolomgeving - Primair onderwijs)
Datum/data:

2020:
3 en 4 november,  8 december 2020, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 18 mei en 15 juni

Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs
(Opleidingen en leergangen - Primair onderwijs en Speciaal onderwijs)
Datum/data:

2020-2021
19 november 2020 en 14 januari 2021

Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)
(Opleidingen en leergangen - Primair onderwijs)
Datum/data:

2020-2021
Serie 1

Skype: Intake-gesprekken: week 40 en/of  week 41
1e tweedaagse: 27 en 28 oktober
2e tweedaagse: 24 en 25 november 2020
3e tweedaagse: 19 en 20 januari 2021
Excursiedag: 2 maart 2021
4e tweedaagse: 13 en 14 april 2021
5e tweedaagse: 18 en 19 mei 2021
Slotdag: 22 juni 2021

Serie 2

1e tweedaagse: 10 en 11 maart 2021
2e tweedaagse: 7 en 8 april 2021
3e tweedaagse: 26 en 27 mei 2021
Excursiedag:17 juni 2021
4e tweedaagse: 8 en 9 september 2021
5e tweedaagse: 6 en 7 oktober 2021
Slotdag: 10 november 2021 

Bijdragen

30 september 2017
Type: Artikel