Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie » Medewerkers » Externe trainer » Jan Looise

Jan Looise

 

Jan Looise werkt al zijn hele loopbaan in en voor het onderwijs. Als leraar Economie, conrector Financiën , belangenbehartiger bij een besturenorganisatie, penningmeester en toezichthouder bij een klein po-schoolbestuur. Naast de studie Bedrijfseconomie volgde hij ook opleidingen bij SIOO en NSO. Sinds 2011 werkt hij  - in dienst van Infinite Financieel – aan (fusie)onderzoek, advies en deskundigheidsbevordering op het gebied van bedrijfsvoering van scholen. Zijn kracht ligt in het verbinden van theorie en praktijk, zijn voldoening in het goede gesprek over onderwijsdoelen en beperkte middelen.Trainingen en opleidingen / Advies en coaching

Uw kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap up to date houden? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt u een doorlopende lijn van opleidingen, van kweekvijvers tot een masteropleiding voor bovenschools managers.

Professionaliseringsaanbod

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
(Opleidingen en leergangen - Primair onderwijs)
Datum/data:

2019-2020 (VOL):
10 en 11 oktober 2019 (incl. overnachting)
14 november
12 december
16 januari 2020
13 februari
19 maart

2020-2021
8 – 9 oktober 2020 tweedaagse
3 november (intervisie)
3 december (intervisie)
14 januari 2021 (intervisie)
11 februari (intervisie)
25 maart (slotdag)

De eendaagsen vinden plaats bij de AVS in Utrecht. Tijdens de tweedaagse (incl. overnachting) verblijft u op een mooie locatie in Amersfoort.