Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie
avsbanier.jpg

Organisatie

Bestuur
De Ledenraad benoemt het Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter.

Ledenraad
De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Medewerkers
De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Bekijk een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten

Jaarverslag
De jaarverslagen van de AVS zijn openbaar na goedkeuring door de Ledenraad.

Statuten
De statuten van de AVS.

Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden bezoldigd. De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op het beleid van de AVS in hoofdlijnen? Bestuursleden van de AVS staan open voor contacten met leden uit de eigen regio. Als u wilt worden opgenomen in een e-mail reactiegroep, stuur dan een mailtje aan het betreffende lid. U wordt dan regelmatig betrokken en ingelicht over belangrijke bestuurlijke vraagstukken.

U kunt AVS-bestuursleden ook uitnodigen voor netwerkbijeenkomsten en directieberaden. Zij zullen deze naar vermogen bezoeken.

Algemene vragen op opmerkingen met betrekking tot het bestuur?
bestuur@avs.nl

Petra van Haren

Voorzitter
Voorzitter van de AVS
Telefoonnummer: 030-2361010

Ingrid Doornbos

Vice-voorzitter
Vice-voorzitter van de AVS.
Telefoonnummer: 030-2361010
ledenraad2014_0.png

Ledenraad

De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gekeken naar kwaliteit en ervaring. Het streven is zoveel mogelijk representatief te zijn. Landelijke spreiding, vertegenwoordiging van directeuren/ bestuurders, regulier primair én speciaal (basis)onderwijs, en man/vrouw-verhouding spelen daarbij ook een rol. De ledenraad vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden door collega’s uit het veld.

Nieuws van de ledenraad

Maarten Jacobs nieuw in de AVS ledenraad (18 december 2019)
Vanaf januari 2020 neemt Maarten Jacobs zitting in de ledenraad van de AVS. Sinds 2001 is hij schoolleider op diverse basisscholen in Helmond en omgeving. Op dit moment is hij schoolleider van openbaar kindcentrum De Stroom in Helmond. “Het belang van goed leiderschap in het onderwijs wordt steeds vaker genoemd als doorslaggevende factor...
De Ledenraad is op zoek naar twee nieuwe leden (21 november 2019)
Afgelopen jaar zijn er negen nieuwe leden gekozen in de Ledenraad van de AVS. In het rooster van aftreden waren daarmee alle beschikbare plaatsen voorzien voor de kalenderjaren 2019 en 2020. Door tussentijds aftreden zijn er dit  jaar twee plaatsen vacant gekomen. Omdat de Ledenraad het ledenbestand op 20 leden wil houden, worden voor deze...
Verslag AVS Ledenraad 14 juni 2019 (25 juni 2019)
De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar 2018/2019 vond plaats op 14 juni. Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de cao.   Op één verhindering na is de ledenraad voltallig aanwezig. Een ledenraadslid treedt af in verband met het verlaten van...

Pagina's

Samenstelling ledenraad

Bas Vernooij

Directeur Fortgensschool (PO) en lid bestuur PCSV

Bea Vos

Directeur basisschool De Nieuwe Link in Oss

Boudewijn van Stuyvenberg

Directeur Basisschool De Kwikstaart in Uithoorn

Ferdinand ter Haar

Lid centrale directie St.Fluvium, Spoenk en SPGG in Geldermalsen

Frank Koelen

Directeur OBS De Bloeiende Betuwe en OBS Jan Harmenshof

Gerard Kreugel

Directeur basisschool De Stromen en basisschool De Viergang. Lid schoolbestuur SCOPE-scholengroep in Alphen aan den Rijn

Gwendolyn de Graauw

Schoolleider KBS Stepping Stones, organisatie: KSU Katholieke Scholenstichting Utrecht

Jan-Willem Stegeman

Meerscholen directeur basisschool De Zaaier te Teuge en De Oase te Twello

Joep de Boer

Directeur OBS De Walsprong, Zaltbommel

Jos Clout

Directeur basisschool St. Jozef in Elsloo

Judith Sliedregt

Voorzitter ledenraad
Directeur Adalbert basisschool in Mook

Koen Elbers

Directeur basisschool OBS Meander te Heiloo en beleidsadviseur onderwijs ISOB

Liny Demandt-Mertens

Vicevoorzitter ledenraad
Interimdirecteur Cascade in Almere

Maarten Jacbos

Maarten Jacobs, directeur van kindcentrum De Stroom in Helmond

Marten Hazenberg

Directeur CBS de Bron in Marum

Michelina Hoogeveen

Directeur MKC Mio Mondo (montessori kindcentrum) en lid bestuur stichting Amstelwijs (openbaar onderwijs Amstelveen)

Mirelle Vermeulen

Directeur Hof ter Weide in Utrecht

Paul Edelschaap

Directeur De Wijde Veert in Noord-Scharwoude

Stefan van Haaren

Teamleider Wellant college Westvliet in Den Haag

Theo Vaes

Bovenschools directeur bij Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout (NB)

Tom Pellis

Directeur Nutsbasisschool Teteringen
avspand.jpg

Medewerkers

De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Hieronder treft u een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten.

Ons bureau is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 030-2361010

Alien Cnossen

Directeur AVS Academie
Alien Cnossen werkt per 1 mei bij de AVS als directeur van de AVS Academie. Cnossen heeft bij en voor veel verschillende organisaties gewerkt, maar haar wortels liggen in het onderwijs. Zo was ze docent geschiedenis en maatschappijleer, manager voortgezet onderwijs bij CPS en directeur bij een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Met het primair onderwijs had ze vanuit het...
E-mailadres: a.cnossen@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Bert Robberegt

Financiële administratie
Adviseur financiën Controller
E-mailadres: b.robberegt@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Diana van Oostrom

Managementassistent AVS Academie
Diana van Oostrom is managementassistent. Ze heeft ruime ervaring op secretarieel, organisatorisch, administratief, financieel-economisch en communicatief gebied. Onder andere bij een grote zorgverzekeraar.
E-mailadres: d.vanoostrom@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Dieuwke van Putten- de Waard

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Erna Temming

Facilitaire ondersteuning
Telefoniste/receptioniste Postverwerking Bestellingen.
Telefoonnummer: 030-2361010

Harry van Soest

(Helpdesk-)Adviseur
Harry van Soest is gespecialiseerd in: arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting en sociale zekerheid.
E-mailadres: h.vansoest@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Ingrid Doornbos

Vice-voorzitter
Vice-voorzitter van de AVS.
Telefoonnummer: 030-2361010

Jan Stuijver

(Helpdesk-)Adviseur
Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek), HKP onderwijskunde en hij heeft de master Educational Superintendency (MES). Jan deed in zijn loopbaan veel kennis op over Passend onderwijs als...
E-mailadres: j.stuijver@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Leonie Oude Essink

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Marian van Dijk

Financiële administratie
Financiële administratie Facturatie Voorbereiding van het financieel jaarverslag
E-mailadres: m.vandijk@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Marieke van Leeuwen

Programmamanager AVS Academie AVS Centrum Educatief Leiderschap
Marieke heeft veel ervaring als programmamanager opleidingen en als opleidingsadviseur voor de (lokale) overheid en andere doelgroepen.
E-mailadres: m.vanleeuwen@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Marina Vijlbrief

Internationalisering
Adviseur internationalisering Begeleidt alle geplande reizen en realiseert reizen-op-maat.
E-mailadres: m.vijlbrief@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Martijn van der Meer

Facilitaire ondersteuning
Systeembeheerder
Telefoonnummer: 030-2361010

Monique Duparant

Programma coördinator AVS Academie
Programma coördinator AVS Academie. Administratie van de AVS-netwerken. Ondersteuning Internationalisering o.a. educatieve reizen. 
Telefoonnummer: 030-2361010

Parbha Moekoet-Koendjbiharie

Algemeen bestuurssecretaris
Als bestuursassistente houdt zij zich vooral bezig met de ondersteuning en de agenda's van de (vice)voorzitters.
E-mailadres: p.moekoet@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Paul van den Heuvel

(Helpdesk-)Adviseur
Vanaf 1 januari 2019 heeft Paul de functie van adviseur Internationalisering. Hij organiseert en verzorgt de studiereizen samen met Marina Vijlbrief. Paul heeft ruime management ervaring binnen het onderwijs. (PO, MBO, ROC). Binnen het PO heeft hij ervaring met de bouw van nieuwe scholen, opzetten van IKC (Integraal Kind Centrum), ICT in de klas en fusies. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met...
E-mailadres: p.vandenheuvel@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Paul van Lent

(Helpdesk-)Adviseur
Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en verzorgde publicaties over bijvoorbeeld krimp, dossiervorming, governance, medezeggenschap, invoering andere schooltijden, arbeidsvoorwaarden en...
E-mailadres: p.vanlent@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Petra van Haren

Voorzitter
Voorzitter van de AVS
Telefoonnummer: 030-2361010

Philip Vos

Communicatie-medewerker
Plaatsen en onderhoud van informatie op de websites van de AVS (contentmanagement). Bewaken van de structuur en web usability van de websites. Innovatie van de websites. Verzorgt tevens (verzending van) digitale nieuwsbrieven. Opmaak van KaderDigitaal, diverse flyers en het jaarverslag.
E-mailadres: communicatie@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Ritsert Haitsma

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Rob van Ooijen

Communicatie-medewerker
Geeft leiding aan de (medewerkers van de) afdeling; planning, beheer en verbetering van de communicatie van de vereniging. Ledenwerving, hoofdredactie Kader Primair en de websites van de AVS. Inhoudelijke en organisatorische eindverantwoordelijkheid van het AVS-congres (inclusief de beursvloer), advertentiebeleid, persbeleid en -contacten, exposure van al het AVS-aanbod. Voor pers: 06-57846044 of...
E-mailadres: r.vanooijen@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Tom Roetert

Adviseur AVS Centrum Educatief Leiderschap
Tom Roetert is senior adviseur bij de AVS. Als ervaren onderwijsadviseur en trainer begeleidt hij al jaren lang directies en besturen op de thema’s (onderwijskundig) leiderschap, strategisch personeelsbeleid en organisatie- en teamontwikkeling. Ook is hij gecertificeerd coach en opleider in de erkende directeursopleidingen Basis- en Vakbekwaam (in samenwerking met NSO-CNA), de leergang...
E-mailadres: t.roetert@avs.nl
Telefoonnummer: 06-12945938

Vanja de Groot

Communicatie-medewerker
Coördinatie, organisatie, planning, drukwerkbegeleiding, bureau- en eindredactie van maandelijks vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, Kader Primair. Verzorgt tevens nieuwsberichten, rubrieken en artikelen voor offline en online uitgaven.
E-mailadres: v.degroot@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Vera Ruitenberg

Programmamanager AVS Academie
Programmamanager Centrum Educatief Leiderschap
E-mailadres: v.ruitenberg@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Wilma Simonis

Facilitaire ondersteuning
Ledenadministratie Receptionele werkzaamheden
Telefoonnummer: 030-2361010

Winnie Lafeber

Communicatie-medewerker
(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).
E-mailadres: w.lafeber@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
statuten.png

Statuten

De huidige statuten van de AVS:
Statuten versie 2017 (PDF)