Home » Vereniging » Ons aanbod
2014-deavsis.png

Producten en diensten

Publicaties
Als AVS-lid ontvangt u gratis het onderwijsvakblad Kader Primair. Diverse publicaties, zoals over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. Ook kunt u hier de Jaargids PO 2019/2020 (inclusiefagenda en professionaliseringsaanbod) bestellen.

Hulpmiddelen en instrumenten
De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Educatieve reizen
Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Professionaliseringsaanbod
Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied, de AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie).

Vacatures in het funderend onderwijs 
Plaatsen of vinden van een vacature in het basis-, voortgezet- en  speciaal onderwijs: van leerkracht tot schoolleider / directeur, van IB-er tot orthopedagoog. En alle andere disciplines op de basisschool. Leden van de AVS ontvangen forse korting bij het plaatsen van hun vacatures.

AVS-congres
De AVS organiseert elk jaar het AVS-congres: een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.

Activiteiten 
Naast het AVS-congres organiseert of neemt de AVS ook deel aan diverse andere activiteiten. Samen met de VO-raad en de PO-raad vindt regelmatig Onderwijspoort plaats: politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek en debat. En de AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.

Vergaderzaal huren?
Zoekt u vergader- of cursusruimte in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer en parkeerruimte op locatie? Dan kunt u bij de AVS terecht. Wilt u de studiedag met uw team eens buiten de school houden? Daar is de locatie ook geschikt voor. AVS-leden betalen een gereduceerd tarief.

Publicaties van de AVS

Publicaties

Let op!
In verband met het corona virus en de beperkte toegang tot de scholen: Let op welk adres je invoert. Misschien is het handig om een thuisadres in te voeren.
Kader Primair
  Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.
AVS
Gratis voor leden / abonnees: € 140 per jaar
Abonnement | Meer informatie

Schoolleidersagenda 2020/2021
  Ook dit jaar biedt de AVS weer een uitgave boordevol informatie voor leidinggevenden in het primair onderwijs. AVS-leden in het po hebben inmiddels weer de schoolleidersagenda ontvangen. In de uitgave staan verder het opleidingsaanbod van de AVS Academie voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, veel vakinformatie voor po-schoolleiders en informatie over de AVS. De schoolleidersagenda is (...
AVS
2020
€ 15,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

CAO PO 2019-2020
  De CAO PO 2019 – 2020 is een nieuwe cao. Op 10 januari 2020 is het CAO-akkoord afgesloten, waarbij nieuwe hoofdstukken zijn vastgesteld en de loonschalen zijn aangepast. Deze cao is in werking getreden op 1 maart 2019 en loopt tot 1 november 2020. De tekst in deze cao is geldend vanaf 1 januari 2020.   Deze cao omvat onder andere nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (...

2020
€ 15,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

ABC van de CAO PO 2019-2020
  Wegwijzer in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs 2019-2020   Uit de gestelde vragen aan de AVS Helpdesk blijkt dat er grote behoefte is aan de uitleg dan wel interpretatie van de artikelen in de cao. De AVS heeft daarom een geactualiseerde ABC-wegwijzer gemaakt, gebaseerd op de bepalingen in de CAO PO 2019-2020. Per onderwerp, op alfabet, gerangschikt. Na een...

2020
€ 12,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020
  Deze publicatie bevat de salaristabellen uit de CAO-PO 2019-2020 (bijlage A1 e.v.), inclusief hoofdstuk 5 (functie en functiewaardering) en hoofdstuk 6 (salaris). De (complete) cao is in werking getreden op 1 maart 2019 en loopt tot 1 november 2020. De tekst in deze cao is geldend vanaf 1 januari 2020.

2020
€ 9,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)
  Een herontwerp van het sociale domein is een noodzakelijke vereiste. Het gaat niet over het verbeteren van een bestaand systeem dat gericht is op de vorige eeuw. Er zijn andere uitgangspunten nodig, en daarmee een vanaf het fundament nieuw ontworpen sociaal domein. Het huidige stelsel biedt voldoende ruimte om deze beweging in gang te zetten. Dit laten de gastauteurs overtuigend zien in het...
Jon Roozenbeek, Thom Roozenbeek
2018
€ 12,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)
  Er wordt momenteel gewerkt aan een update. Het is helaas nog niet bekend wanneer de nieuwe versie er is. De publicatie is nu niet te bestellen. Het journaal, de kranten en nieuwssites besteedden het afgelopen jaar meer aandacht dan ooit aan ons pensioen. Termen als dekkingsgraad, rekenrente, indexatie vlogen ons om de oren. Voor de gemiddelde lezer ingewikkelde materie. Het zicht op pensioen...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2014 (Herziene versie maart 2018)
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)
  Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde Sinds 1 maart 2019 is er een nieuwe editie van de CAO PO 2018-2019 van kracht. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire arbeidsvoorwaarden als doelstelling onder andere het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Met het uitgaan van werktijden in plaats van lestijden is een belangrijke stap gezet om hier iets aan te doen. Werkdruk verlagen...

Herziene versie juni 2019
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)
  De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Deze publicatie geeft het...
AVS
2019 (herziene uitgave)
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk (maart 2018)
  Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het personeelsdossier. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid  (Wwz) is het belang van een volledig personeelsdossier de komende jaren alleen maar groter. Met deze publicatie wil de AVS...

2016
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)
  Uit het AVS trainings- en advieswerk is naar voren gekomen dat de meeste (G)MR-leden grote behoefte hebben aan efficiënte middelen om de medezeggenschap goed te organiseren. De aandacht verschuift van losse incidenten naar beleidskeuzes met gevolgen voor de langere termijn. De (G)MR wil minder volgend en meer pro-actief zijn. Dat vraagt om een andere werkwijze en om deskundigheid. Deze...
AVS
2019 (herziene uitgave)
€ 18,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

CAO PO 2018-2019 (versie maart 2019)
  In deze uitgave (versie maart 2019) zijn de wijzigingen als uitwerking van het cao-akkoord in de artikelen opgenomen. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen. De nieuwe CAO PO 2018-2019 is per 1 januari 2018 van kracht. Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van een nieuwe, maar aangepaste CAO PO 2018 – 2019. Ondanks het feit dat de looptijd was vastgesteld tot 1...

2019
€ 16,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders
  De belangstelling voor de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) heeft de laatste tijd een hoge vlucht genomen. Het onderwijsveld is zeer te spreken over het IKC-concept, met een integraal ontwikkelingscurriculum voor 0- tot 13-jarigen op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. De politiek spreekt zich ook steeds meer waarderend uit over een...
Jon Roozenbeek, Thom Roozenbeek
2016
14,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Door de bomen het bos zien (2de druk)
  In Kun je een rups leren vliegen? ging Jan Bommerez al in op het fundamentele verschil tussen verandermanagement en transformationeel leiderschap. In Door de bomen het bos zien gaat hij nog een stap verder. Transformatie kun je niet leiden. Het is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt. Ze dienen daarom de...
Jan Bommerez, René Hoppenbrouwers (samenwerking)
2013 (2de druk)
€ 29,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Bestaansrecht scholen primair onderwijs (Herziene versie januari 2014)
  Een school stichten, fuseren of een school opheffen: veel scholen hebben er momenteel mee te maken. De gevolgen bij daling van het aantal leerlingen zijn soms niet te overzien. Deze publicatie beoogt inzicht te verschaffen in deze materie en mogelijke oplossingen aan te dragen. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de politiek. Zo heeft de invoering van de fusietoets een behoorlijke invloed...
AVS
2013
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Elke school een TOPSchool (In prijs verlaagd!)
  Nu in prijs verlaagd! Elke school een TOP school maakt ambitieus duidelijk dat we nu op een punt zijn dat ‘elke school een TOPschool’ zou kunnen zijn. De kracht van systeemleiderschap realiseren Professor David Hopkins schreef dit boek op basis van meer dan 30 jaar werken op het raakvlak van praktijk, beleid en wetenschap. Hopkins is bijzonder hoogleraar Internationaal...
David Hopkins
2008
€ 20,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Werken aan leiderschap
  “Werken aan leiderschap” is bedoeld voor leidinggevenden in het basisonderwijs die hun eigen professionele ontwikkeling ter hand willen nemen. Het bevat uitdagende achtergrondinformatie, motto’s voor reflectie , werkopdrachten en formats voor persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Anita Burlet
2003
€ 15,00 voor leden € 20,00 voor niet-leden
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Het Generatiespel
  Gerda Hamann, econome en loopbaanadviseur, schreef een boek over generaties en hun loopbaanwensen: Het Generatiespel. Mensen van verschillende generaties stellen verschillende vragen. Kennelijk heeft iedere generatie zijn eigen opvattingen, problemen en ervaringen. Aan het begin van deze eeuw lever er vier generaties samen: veteranen, babyboomers, X-ers en Internetters. Gerda Hamann gaat in op...
Gerda Hamann
2003
AVS-leden: € 15,00 Niet-leden: € 20,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Hulpmiddelen en instrumenten

De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

educatieve-reizen-2018.jpg

Educatieve reizen

Educatieve-reizen-2019-2020-1_0.pngJe horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën uitwisselen met schoolleiders in binnen- en buitenland. Een educatieve reis naar het buitenland met de AVS is een unieke, avontuurlijke ervaring! Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een prikkelende sfeer, die je de gelegenheid geeft je eigen situatie te relativeren. Je kunt even afstand nemen van je eigen schoolorganisatie en je laten onderdompelen in een andere cultuur. Hoe zit het schoolsysteem van collega’s in het buitenland in elkaar? Hoe gaan zij met veranderingen om? Wat zijn de etnografische contexten en de opvoedingsidealen? Een leerrijke en inspirerende ervaring! Al ruim 25 jaar biedt de AVS een reizenprogramma aan specifiek afgestemd op onderwijsprofessionals. Door de grote ervaring en kennis van het onderwijs in het buitenland kan de AVS een gevarieerd aanbod presenteren. Vele collega’s uit po en vo gingen je voor, van besturen, (bovenschools of adjunct-)directeuren en leraren tot intern begeleiders, leerlingbegeleiders, bouwcoördinatoren en andere belangstellenden. De groepen hebben een maximale grootte. Leden hebben het voordeel dat zij met korting kunnen reizen.


Maatwerk

Je kunt met een groep collega’s (minimaal 8) binnen een bestuur gezamenlijk profiteren van de meerwaarde van een educatieve reis. Laat je inspireren door het aanbod in deze brochure, wij denken graag met je mee om een specifiek reisprogramma samen te stellen en een offerte op maat te maken. Deze studiereizen op maat zijn gedurende het hele schooljaar te realiseren, wel rekening houdend met bijvoorbeeld de vakantieperiode, die verschilt per land. Voordat de groep op reis gaat, organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle deelnemers. Heb je nog vragen of wil je een offerte op maat? Neem gerust contact met ons op via tel. 030-2361010 of reizen@avs.nl

Wil je ook professioneel gevoed worden om nieuwe ideeën in je eigen organisatie toe te passen?
Wil je reflecteren op je eigen ontwikkeling en waardevolle professionele contacten opdoen?
Wil je nieuwe energie opdoen? Neem dan eens een kijkje over de grens. Het aanbod reizen op maat voor het schooljaar 2019 – 2020 bieden je hiervoor alle kansen!
Wij hopen je op een van de reizen (weer) te ontmoeten!

Meer informatie over subsidiemogelijkheden voor educatieve reizen (via Subsidie voor internationalisering in primair onderwijs (IPV) Nuffic)
Download de brochure Educatieve reizen 2019-2020

Finland - Lapland: voor de avontuurlijke schoolleider!
 

Kwaliteit door samenwerking, een avontuurlijke zoektocht
Hoe komt het dat de kwaliteit van het Finse onderwijs jarenlang op een hoog niveau staat en hoe wordt deze gewaarborgd voor de toekomst? Waarom is er zo’n grote maatschappelijke waardering voor het beroep van leerkracht en schoolleider in Finland?

De gedreven manier van samenwerken is een van de voorwaarden waaronder leerkrachten hun taken binnen de school optimaal kunnen uitvoeren. We maken kennis met...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

De Noordse driehoek, een zoektocht in Noord Europa
De Noordse Driehoek  

7-daagse gecombineerde vlieg-/bootgroepsstudiereis
De AVS organiseert al jaren groepsstudiereizen naar Zweden en Finland. Thema’s als ‘omgaan met verschillen’, ‘brede school ontwikkeling’ en ‘gedifferentieerde beloning’ vormen de basis voor de verschillende programma’s. Deze reis biedt de mogelijkheid te ontdekken hoe in de drie landen beleidsmakers en schoolleiders voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs en aan vernieuwing en aanpassing aan...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

IJsland
IJsland  

Hoe bereiden de scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? Schoolbezoeken in Reykjavik en in kleine dorpen en excursies mogelijk naar de Blue Lagoon, de Strokkur geysir, de Gullfoss waterval en het nationaal park Thing Vellir. Ook kan een gletsjertocht met gids op het programma staan.

De schoolbezoeken
Wij bezoeken twee verschillende...

Maatwerk reis
Culturele reis met schoolbezoeken (rondreis met eigen vervoer)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

België - Brugge en Gent
Belgie  

Samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en de muziekschool: is de competentie van alleen onderwijskundig leider genoeg om dit vorm te geven? De Universiteit van Gent biedt hiervoor nascholing en het Ministerie van Onderwijs en Vorming kent een grote rol toe aan de brede school in het dossier Leerzorg. Prachtige steden!

In West-Vlaanderen bestaat een cursus voor directeuren van ‘scholen met een breed onderwijsaanbod’ een vast onderdeel van het...

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Curaçao
 

Wat kunnen Nederlandse schoolleiders leren van de onderwijssituatie op de Antillen? En hoe kunnen zij dit toepassen op hun eigen scholen met kinderen van Antiliaanse afkomst?

Vanuit de kleurrijke hoofdstad Willemstad maken we een verkenningstocht langs zeer verschillende scholen en een opleidingsinstituut in een afwisselend, tropisch landschap. Gesprekken met leerlingen, leraren en ouders geven inzicht in de verschillende opvoedingsdoelen. Naast Nederlands is er ook onderwijs in ...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Cyprus - ESHA conferentie 2020
 
Vooraankondiging Internationale ESHA-conferentie
21 – 24 oktober op Cyprus

De tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) vindt plaats op 21 – 24 oktober 2020 op Cyprus.

Nederlandse schoolleiders zijn via hun lidmaatschap van de AVS aangesloten bij de ESHA.

(Adjunct-)directeuren uit het primair en voortgezet...

Maatwerk reis
Bringing leadership together
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Denemarken - Århus
Denemarken Lego  

In Deense scholen (kindercentra) voor kinderen van 5 tot 15 jaar sluiten onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos op elkaar aan. Leraren zijn samen met social educators verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Bezoek aan scholen, de HBO-opleiding voor Skole Fritids Ordning (BSO) en excursies. Inclusief onderwijs in een kindvriendelijke en ontspannen sfeer.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Duitsland - Berlijn
Foto: https://unsplash.com/photos/Oog0wehKxYs  

Hier zie je naschoolse activiteiten voor alle basisschoolleerlingen tot half 3 en langer voor betalende ouders, in goed ingerichte gebouwen. Tijdens schoolbezoeken bespreken we met de leidinggevenden van de NSO hun rol onder andere in het contact met ouders. Op het programma ook een lezing van een inspecteur NSO en culturele excursies.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Griekenland - Kreta
Foto: Pixabay  

Wellicht uit de EU, de drachme opnieuw ingevoerd: het onderwijs ondervindt problemen door de financiële crisis. Kunnen we iets leren van de oplossingen, die Griekse schoolleiders noodgedwongen hebben gevonden? We maken kennis met diverse typen onderwijs (onder andere de Nederlandse school) en cultuur: vanuit Knossos en Agios Nikolaos.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Ierland - Dublin
Ierland, Dublin  

5-daagse vliegreis
Passend onderwijs of inclusief onderwijs zijn termen die niet van toepassing zijn op het onderwijs in Ierland, in elk geval niet om een onderscheid te maken tussen PO en SBO. Er bestaan scholen en kinderen en deze twee horen bij elkaar.
In het gehele land bestaan slechts vijf scholen voor (zeer) speciaal onderwijs, voor slechthorenden en slechtzienden, meestal met een internaat.
Alle andere kinderen bezoeken gewone scholen. Zijn er dan geen...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Indonesië
Indonesie  

Onderwijs in ontwikkeling in een land dat snel verandert, wat betekent dat voor de scholen? We zien grote verschillen tussen stad en platteland en initiatieven van ouders en leraren tijdens de schoolbezoeken, die vooral op Midden-Java plaatsvinden. Veel aandacht voor cultuur en het Hollandse koloniale verleden. (Reis-)leiding: een Nederlandse oud-directeur.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Italië - Rome, Abruzzo en Lazio
 

Sinds 1 augustus 2015 is er een nieuw schoolsysteem met belangrijke hervormingen, op gebied van curriculumontwikkeling en personeelsbeleid. We onderzoeken de veranderingen, in Rome en in kleine bergdorpen. Wat kunnen we hiervan leren? Hartelijke ontvangsten op de scholen, ontmoetingen met schoolleiders en lokaal bestuur maken deze reis onvergetelijk. Verblijf in privéhuizen, behalve in Rome.

Deze rondreis voert ons van het centrum van Rome naar de weinig bevolkte gebieden van de regio...

Maatwerk reis
Culturele rondreis met schoolbezoeken, vlieg-/busreis
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Malawi
Malawi onderwijs  

Indrukwekkend bezoek aan dit Afrikaanse land in samenwerking met Stichting Het Warme Hart voor Malawi. Hier is nog te zien waar onderwijs over gaat: kennisoverdracht in de meest pure vorm. Klassen met meer dan vijftig leerlingen, vaak zittend op de grond, soms onder een boom. Ook prachtige natuur en cultuur. Te combineren met een (ondersteunings)project op de eigen school.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Malta
Malta  

Tweetalig onderwijs in een van de jongste EU-lidstaten. Een reis door de tijd met de focus op internationale ontwikkeling, de basis van het onderwijs op Malta. Tijdens de schoolbezoeken op Malta en Gozo ervaar je de trots voor de eigen taal en het besef dat een leven zonder Engels niet mogelijk is. Standplaats: Valetta

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Marokko
Marokko  

Een kennismaking met het ongekende land van herkomst, die kan leiden tot meer begrip voor culturele verschillen. In overleg plannen we de schoolbezoeken in die gebieden in Marokko waar leerlingen in Nederland oorspronkelijk vandaan komen. Verder veel cultuur, wisselende landschappen en ontmoetingen met leraren, directies, pabo’s en beleidsmakers.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Oostenrijk
Oostenrijk  

Drietalig onderwijs op de voorschool en intensieve samenwerking tussen leraren en leerlingen uit Wenen, Bratislava (Slowakije) en Gyur (Hongarije) kunnen de taalcompetentie van kinderen vergroten. We bezoeken scholen in de drie steden en spreken met leraren, die regelmatig van school wisselen. Veel aandacht voor kunst, muziek en geschiedenis. Standplaats: Wenen.

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Polen: Krakau
Foto: Pixabay  

Door kennis te maken met het onderwijs in dit land kunnen Nederlandse schoolleiders zich beter voorbereiden op de komst van Poolse leerlingen naar hun scholen. Wat verwachten de ouders, hoe communiceer je effectief en hoe voorkom je grote (taal-)achterstanden? Krakau en omstreken biedt veel cultuur, wetenschap en geschiedenis. Excursieprogramma in overleg.

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Slovenië, Ljubliana
Slovenie  

De rol van de gekozen schoolleider
                    
Slovenië kent een andere wijze van het benoemen van schoolleiders dan in Nederland. Elke vijf jaar kiest het schoolteam uit eigen gelederen een nieuwe leider. De benoeming wordt vervolgens voorgelegd aan het schoolbestuur, dat meestal het advies opvolgt. Hierdoor ontstaat een harmonieus samenspel tussen onderwijskundig en gedeeld leiderschap. De schoolleider staat dichtbij de dagelijkse praktijk in de...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Turkijë
Turkije onderwijs  

Onder deskundige leiding reizen we door een deel van Anatolië, het land van herkomst van veel in Nederland wonende Turkse families. We bezoeken scholen en ontmoeten bestuurders, directeuren en leraren. Deelnemers krijgen goed inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en de modernisering van het Turkse onderwijs. Een prachtig landschap, Cappadocië!

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigd Koninkrijk - Londen: inclusief BETT
Londen  

De BETT is de grootste onderwijs-ICT-beurs in Europa (www.bettshow.com). Laat u inspireren door de nieuwste technische en educatieve toepassingen via presentaties en workshops. Tijdens een schoolbezoek wordt de praktijk duidelijk, met als speerpunt Passend onderwijs. Vrije tijd? Londen biedt prachtige musea, theaters en winkels.

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigd Koninkrijk - Schotland - Edinburgh
Schotland, Edinburgh  

Het onderwijs in Schotland heeft een uitstekend autonoom onderwijsconcept, verschillend van andere delen van Groot-Brittannië. Met ingang van het vorige schooljaar is er een nieuw - breed gedragen - curriculum gebaseerd op vier pijlers: excellent learners, good citizens, efficient collaborators en good contributors. Ook kunnen wij leren van het recent ontwikkelde leerlingvolgsysteem, vroegsignalering en het programma voor excelentie. Edinburgh is een boeiende stad met een...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigde Staten - Colorado of Montana
 

Uitgangspunt is intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen Amerikaanse en Nederlandse schoolleiders. Daarnaast kennismaking met het Amerikaanse schoolsysteem, Passend onderwijs, dagopvang en de rol van de schoolleider. Logeren bij Amerikaanse collega’s is mogelijk. Bezoek aan Grand Canyon (Colorado) of Yellowstone National Park (Montana).

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Algemene informatie
Je kunt een studiebezoek bekostigen uit de nascholingsgelden van je school: de AVS factureert de kosten van een studiereis en alle toeslagen als ‘nascholing’. Hiervoor kun je ook de 3000 euro aan professionaliseringsgelden voor schoolleiders (CAO PO) inzetten. Voor mogelijkheden over subsidies: www.nuffic.nl.

De prijzen op deze website zijn gebaseerd op het huidige prijspeil. Houd er rekening mee dat de prijzen een indicatie zijn en iets hoger kunnen uitvallen. Je dient zelf eventuele reis-, bagage- en annuleringsverzekeringen te regelen.
De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. Als je in aanmerking wilt komen voor een tweepersoonskamer, moet je je tegelijkertijd met deze andere persoon aanmelden. Als je alleen op een kamer slaapt, betaal je altijd een toeslag.

Aanmelden
Je kunt je eenvoudig aanmelden via deze website. Als AVS-lid betaal je meestal 100 euro minder voor een reis. Meer informatie over het lidmaatschap: www.avs.nl/lidworden. Pas na ontvangst van een bevestiging is je inschrijving definitief. De totale factuur dient een maand voorafgaand aan de reis betaald te zijn. Voor maatwerkreizen neem je contact op met Paul van den Heuvel, tel. 030-2361010 of reizen@avs.nl.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de AVS zich het recht voor een reis te annuleren. Indien je zelf wilt annuleren, doe dit dan schriftelijk. Bij annulering door de deelnemer geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
• bij annulering tot twee maanden voor de datum van vertrek: je betaalt 10 procent van de reissom
• bij annulering tot een maand voor vertrek: je betaalt 50 procent van de reissom
• bij annulering binnen een maand voor vertrek: geen restitutie.

Je kunt je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.
Aan deze naamswijziging kunnen kosten verbonden zijn.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

AVS-congres

Elk jaar organiseert de AVS in het voorjaar een congres. Op het Schoolleiderscongres (voorheen AVS-congres) kun je deelnemen aan diverse sessies over uiteenlopende onderwerpen van deskundigen uit het veld of het bedrijfsleven. Daarnaast is het Schoolleiderscongres een ontmoetingsplek voor leden en belangstellende niet-leden om informatie uit te wisselen en weer energie en inspiratie op te doen.

Schoolleiderscongres 2020 - Kracht!
Kracht! Dat is het thema van het 25e Schoolleiderscongres dat plaatsvindt op vrijdag 20 maart 2020 in het vertrouwde NBC in Nieuwegein. Voor schoolleiders dé gelegenheid om te genieten van uitdagende workshops en in gesprek te gaan over de toekomstagenda. Leer van praktijkvoorbeelden, proef aan onderzoeksresultaten, maak kennis met theorieën en ontmoet collega’s. Want bindkracht is voor velen de allerbelangrijkste reden om het Schoolleiderscongres te bezoeken. Bovendien vieren we die dag het 25-jarige bestaan van de AVS door terug én vooral vooruit te kijken.

Het onderwijs is in ontwikkeling en beweging. Dat vraagt daad- en vindingskracht van schoolleiders. Innovatieve en toekomstgerichte leidinggevenden die een visie hebben op ontwikkeling, de strategische rol en positie van de schoolleider, en die van het team. De sector zoekt schoolleiders die het heft in handen nemen en met man-, slag- en innovatiekracht stappen durven te zetten. Voor de toekomst en voor de kinderen.

Schrijf je nu in voor het Schoolleiderscongres, tot 13 februari profiteer je van vroegboekorting! Informatie over het programma volgt.

Eerdere congressen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brochure AVS-congres 2019            
2019            

        

Activiteiten

AVS-congres
Een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Daar staat het jaarlijkse AVS-congres om bekend. Of u nu schoolleider, algemeen directeur of bestuurder bent, u wilt werken aan de kwaliteit van het onderwijs. U hoeft het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Juist in gesprek met collega’s doet u nieuwe ideeën op, leert u van elkaar. 

Nationale Schoolleiders Top
De Nationale Schoolleiders Top is bestemd voor leidinggevenden in het primair onderwijs, dus naast schoolleiders zijn ook bestuurders, bovenschools directeuren, locatiedirecteuren, adjunct-directeuren en bouwcoördinatoren welkom om deel te nemen.
De Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs is door het Schoolleidersregister PO aangemerkt als bron voor informeel leren. Ga voor meer nformatie naar: ponationaleschoolleiderstop.nl

NOT
De AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht. Ga voor meer informatie naar 
www.not-online.nl