Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Zwangerschapsverlof - compensatie


Zwangerschapsverlof - compensatie

Auteur: AVS Helpdesk

Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, o.p. en o.o.p. met lesgebonden en/of behandeltaken er uit?

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken, dat samenvalt met de verlofperiode van de zomervakantie, zoals deze wordt vastgesteld in de Regeling spreiding zomervakanties van het ministerie van OCW, wordt voor maximaal drie weken gecompenseerd. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan wel de zomervakantie genoten, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen. Dit is bepaald in artikel 8.2, lid 6, CAO PO.Duurt de zomervakantie t/m 16 augustus 2009 (regio noord), dan wordt 3 weken gecompenseerd.De wijze waarop de compensatie (in dagen of weken) plaatsvindt, is vrij. Hierover is in de CAO niets bepaald. De wijze waarop het compensatieverlof dient te worden berekend is het meest zuivere als je uitgaat van het aantal werkdagen.Voorbeeld:Het bevallingsverlof eindigt op 11 augustus 2009. De werknemer heeft recht op 3 weken compensatie van de zomervakantie. Vanaf de eerste schooldag (17 augustus) heeft zij recht op nog 3 weken compensatie.Voor deze compensatie kan een vervanger (of dezelfde vervanger) benoemd of aangesteld worden, die gedeclareerd kan worden bij het Vervangingsfonds.Het zwangerschapsverlof gaat in op 24 juni 2009 (4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). De bevalling vindt plaats op 21 juli 2009. Deze werkneemster heeft recht op bevallingsverlof tot 14 oktober 2009. Daarnaast heeft betrokkene recht op 3 weken compensatie van de zomervakantie. Doordat er herfstvakantie is van 26 oktober t/m 30 oktober 2009, hoeft deze werknemer 11 november 2009 weer te beginnen. De periode van de herfstvakantie wordt gecompenseerd.

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009