Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?


Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?

Auteur: AVS Helpdesk

Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?

Werknemers krijgen (met uitzondering van schoolleiders) 2 klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Ook stelt de werkgever op schoolniveau (brinnummer) gemiddeld €500,- per FTE beschikbaar die de werknemer in staat stelt invulling te geven aan zijn professionalisering. De bepalingen rondom de 10% deskundigheidsbevordering komen te vervallen. 

Trefwoorden: CAO 2014

Gepubliceerd op: 7 juli 2014