Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Vraag van de maand - schooltijden


Vraag van de maand - schooltijden

Auteur: Paul van Lent

Waar moet ik als schoolleider rekening mee houden bij het invoeren van andere schooltijden?

Ingegeven vanuit maatschappelijke veranderingen is de afgelopen tijd de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. De mogelijkheden voor het basisonderwijs liggen in verschillende schooltijdmodellen, waarbij ook de wet- en regelgeving een rol speelt. In de eerste plaats is de rol, positie en mening van de ouders van belang. De flexibilisering van de schooltijden geldt voor scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen en instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen en schoolleiders moeten bij het invoeren van andere schooltijden rekening houden met zaken als (voldoende) onderwijstijd, werk- en rusttijden voor leerkrachten, overblijfmogelijkheden, de keuze van het schooltijdmodel en bijvoorbeeld de verplichte ouderenquête.

In aansluiting op deze aandachtspunten en vraagstukken heeft de AVS een publicatie samengesteld (verschijnt binnenkort) in het kader van invoering van andere schooltijden. Ter illustratie een weergave uit de publicatie:

Parttime leerkracht
Verandering van schooltijden kan gevolgen hebben voor leerkrachten die in deeltijd werken, omdat het aantal lesuren wijzigt ten opzichte van de ‘oude’ schooltijden. Het vijf-gelijke-dagenmodel heeft bijvoorbeeld meer uren op woensdag in vergelijking met de ‘oude’ situatie, waarin sprake is van een lesvrije woensdagmiddag. Immers, de woensdag is dan net zo lang als alle andere werkdagen van de week. Ook kan het gevolgen hebben als de school overgaat naar het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij gekozen wordt voor vijf lesuren per dag. De 940 lesuren worden in totaliteit – over een geheel schooljaar gezien – gemakkelijk gehaald, maar voor een individuele parttime leerkracht kan het uitmaken, omdat hij of zij korter werkt op de ‘lange’ dagen en langer werkt op de ‘korte’ woensdag. De werktijdfactor blijft echter ongewijzigd, ook als het aantal lesuren op een aantal dagen naar beneden wordt bijgesteld. Dit geldt voor elke ‘zittende’ leerkracht.

Trefwoorden: Schooltijden

Verschenen in Kader Primair 3 (2012-2013)

Gepubliceerd op: 1 november 2012