Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?


Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?

Auteur: Jan Stuijver

Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?

In de CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat het aantal uren vakantieverlof is gesteld op 428 uur, inclusief de erkende feestdagen. Onder de erkende feestdagen worden (CAO PO artikel 1.1. Algemene Termijnenwet):

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • 5 mei, nationale feestdag (eens in de vijf jaar)

In de Algemene Termijnenwet wordt Goede Vrijdag gelijkgesteld met de algemeen erkende feestdagen. Dit betekent dat de werkgever zelf een keuze kan maken of dit al of niet een werkdag is. De schoolvakanties zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie. De zomer-, kerst- en meivakantie zijn wettelijk voorgeschreven vakanties. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdagen (Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties). 
 

Trefwoorden: CAO PO algemeen, Vakantieregeling, CAO PO 2019-2020

Verschenen in Kader Primair 3 (2014-2015)

Gepubliceerd op: 4 juni 2020