Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Staking en regels bevoegd gezag


Staking en regels bevoegd gezag

Auteur: AVS Helpdesk

Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?

Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.

Trefwoorden: Staking

Gepubliceerd op: 27 september 2019