Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Staking en ouders en opvang


Staking en ouders en opvang

Auteur: AVS Helpdesk

Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?

Ouders zijn verplicht hun kind deel te laten nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. (WPO art. 41 lid 1 en WEC art. 46 lid 1). Op hun beurt hebben scholen  daarmee de verplichting de leerlingen op te vangen, omdat de kinderen volgens het lesrooster, opgenomen in de schoolgids, op de stakingsdag ingeroosterd staan.

Trefwoorden: Staking

Gepubliceerd op: 27 september 2019