Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Spaarloonregeling - defintie


Spaarloonregeling - defintie

Auteur: AVS Helpdesk

Wat houdt de spaarloonregeling in?

Personeelsleden in het onderwijs kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling.
Met deze spaarloonregeling kan de werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen. Als het bevoegd gezag een contract afgesloten heeft met een bankinstelling moet het personeel vallend onder dit bevoegd gezag bij deze instelling sparen. Het bevoegd gezag beschikt dan over aanmeldingsformulieren voor deelname aan de regeling.
Daarbij moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden.
- De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.
- Deelname aan de regeling moet openstaan voor tenminste driekwart van de werknemers.
- Deelname aan de regeling moet vrijwillig zijn.
- De gespaarde bedragen moeten op een bijzondere spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.
Er mogen geen andere bedragen op gestort worden.
- De gespaarde bedragen moeten in de regel tenminste vier jaar op de spaarrekening blijven staan.

Heeft het bevoegd gezag geen contract afgesloten, dan vraagt betrokkene bij een spaarinstelling naar keuze een speciale spaarloonrekening aan. Hij verzoekt het bevoegd gezag vervolgens (maandelijks) een bedrag op zijn salaris in te houden en dit over te maken op de opgegeven spaarloonrekening.

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009