Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Ouderschapsverlof - Verlofopbouw


Ouderschapsverlof - Verlofopbouw

Auteur: Harry van Soest

Hoe is de verlofopbouw bij ouderschapsverlof geregeld?

Medewerkers bouwen vakantieverlof op over de uren dat zij loon ontvangen, zie artikel 7:634 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

  • Over de uren betaald ouderschapsverlof wordt dus vakantieverlof opgebouwd. Over uren onbetaald ouderschapsverlof niet;
  • Ouderschapsverlof kan niet samenvallen met vakantieverlof, zie artikel 6:7 Wet arbeid en zorg;
  • Het schoolbestuur moet dus kiezen wat zij doet tijdens vakanties. Ofwel er wordt volledig vakantieverlof genoten en het ouderschapsverlof wordt doorgeschoven, of het ouderschapsverlof loopt tijdens de vakantie door, maar dan wordt er voor die dag geen vakantieverlof afschreven. De niet genoten uren vakantieverlof mogen later nog worden opgenomen;
  • Het later opnemen van vakantieverlof gebeurt volgens de standaardregel uit de CAO PO, artikel 8.1 lid 2. Vakantieverlof wordt opgenomen tijdens de schoolvakanties, tenzij het niet anders kan.

Bovenstaande geldt voor het bijzonder onderwijs.
Voor het openbaar onderwijs is het niet geregeld, maar wordt naar analogie gehandeld.

Trefwoorden: Ouderschapsverlof

Gepubliceerd op: 26 april 2018