Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Medicijnverstrekking


Medicijnverstrekking

Auteur: Harry van Soest

Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

De ministeries van OCW en VWS hebben de factsheet ‘Diabeteszorg in het primair onderwijs’ gepubliceerd. Hierin staat hoe medicijnverstrekking aan leerlingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de aansprakelijkheid van personeelsleden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

1. Reguliere zorgprofessionals: de aansprakelijkheid ligt bij de zorgorganisatie zelf

2. Diabeteszorg door de ouders: de aansprakelijkheid ligt bij de ouders zelf

3. Onderwijspersoneel dat bekwaam is om handelingen uit te voeren: de aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur
4. Onderwijspersoneel dat optreedt als privépersoon: de aansprakelijkheid ligt bij de privépersoon zelf

Trefwoorden: Leerlingenzorg

Verschenen in Kader Primair 8 (2015-2016)

BijlageGrootte
PDF icon Factsheet-Diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs.pdf50.36 KB


Gepubliceerd op: 21 maart 2016