Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Lerarenbeurs - voorwaarden


Lerarenbeurs - voorwaarden

Auteur: AVS Helpdesk

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs?

Een leraar kan in aanmerking komen voor een lerarenbeurs als hij:

  • beschikt over een onderwijsbevoegdheid
  • minimaal één jaar in dienst is bij een school die bekostigd wordt door het ministerie van OCW of LNV
  • voor minimaal 20% van de betrekkingsomvang belast is met les(gebonden) taken
  • geen tegemoetkoming ontvangt op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • geen studiefinanciering ontvangt op de grond van de Wet studiefinanciering 2000
  • geen lerarenbeurs heeft ontvangen in het studiejaar 2008-2009 voor een andere studie.

 

 

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009