Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Lerarenbeurs - subsidie aanvragen


Lerarenbeurs - subsidie aanvragen

Auteur: AVS Helpdesk

Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen?

 

 1. bachelor- of masteropleidingen voor leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de educatie gericht op het voldoen aan andere bekwaamheidseisen dan het getuigschrift, bedoeld in art. 7a.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of een bewijs van bekwaamheid tot het geven van onderwijs als bedoeld in art. XI, eerste lid, van de Wet op de beroepen in het onderwijs;
 2. bachelor- of masteropleidingen waarmee een leraar een voor zijn vak relevante graad kan behalen;
 3. korte opleidingen, niet zijnde een bachelor- of masteropleiding, als deze opleidingen:
  1. gericht zijn op het verwerven van extra bekwaamheden voor het beroep van leraar;
  2. een minimale studielast kennen van 200 uren, waarvan tenminste 40 contacturen;
  3. korter duren dan 1 jaar;
  4. worden afgesloten met een bewijs van deelname; en
  5. niet zijn te kwalificeren als opleidingen die gericht zijn op het verkrijgen van een bevoegdheid bewegingsonderwijs; of

 

 1. opleidingen die gericht zijn op het wegwerken van deficiënties met als doel toelating tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs, mits de opleiding:
  1. is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs;
  2. niet leidt tot de graad Bachelor binnen het wetenschappen onderwijs; en
  3. minimaal 30 studiepunten omvat.

 Een combinatie van opleidingen onder a en d of b en d zijn ook mogelijk.

 

Voor studieverlof komen alleen de opleidingen in aanmerking, genoemd onder a, b of d of een combinatie van a en d of b en d. 

De opleiding moet wel geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO, via de website:

http://www.ib-groep.nl/zakelijk/HO/CROHO/Raadplegen_of_downloaden_CROHO.asp#).

Voor korte opleidingen krijgt men geen studieverlof.

 

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009