Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Lerarenbeurs - criteria


Lerarenbeurs - criteria

Auteur: AVS Helpdesk

Welke criteria gelden voor de verdeling lerarenbeurs?

De verdeling van het beschikbare bedrag over de onderwijssectoren geschiedt op basis van het aantal in de onderwijssector werkzame leraren als volgt:

  1. 50% van het totale aantal toe te kennen aanvragen in alle onderwijssectoren is beschikbaar voor leraren in het primair onderwijs;
  2. 30% van het totale aantal toe te kennen aanvragen in alle onderwijssectoren is beschikbaar voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Als het aantal toe te kennen aanvragen voor één of meer sectoren achterblijft, worden de toe te kennen aanvragen in de andere onderwijssectoren naar evenredigheid verdeeld.

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor de subsidie. Als er aanvullende gegevens gevraagd moeten worden, geldt de dag waarop de aanvullende gegevens zijn ingediend, als ontvangstdatum.

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009