Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015


Jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015

Auteur: Paul van Lent

Hoe maak ik de jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 in het nieuwe schooljaar inzichtelijk voor mijn team?

In die nieuwe CAO PO 2014 –2015 is het begrip jaartaak geïntroduceerd (voorheen normjaartaak). Maar is die jaartaak wel zo nieuw? Anders is deze zeker!
 
De jaartaak bestaat uit de volgende vier componenten:
  • lesgevende taken
  • voor- en nawerk bij lesgeven (opslagfactor)
  • overige taken (schooltaken in het kader van taakbeleid)
  • professionaliseringsuren
Afhankelijk van de keuze voor het basis- of overlegmodel (zie Vraag van de maand Kader Primair 7, maart 2015) dienen de componenten lesgeven en voor- en nawerk verder ingevuld te worden. Om de jaartaak inzichtelijk te maken heeft AVS een jaartaakinstrument voor schoolleiders ontwikkeld. Het instrument biedt alle mogelijkheden om de jaartaak voor elk personeelslid (directie, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel) op hoofdlijnen te berekenen en inzichtelijk te maken. Het geeft de schoolleider een totaaloverzicht van en voor het hele team. Indien gewenst kan het hele jaarrooster handmatig voor elk teamlid worden ingevuld. Het jaartaakinstrument is gratis te downloaden via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (hulpmiddelen en instrumenten, Rekenprogramma Jaartaak 2014-2015).

E-college CAO PO
Meer weten over de CAO PO 2014-2015? De AVS heeft een E-college gemaakt in samenwerking met TeachersChannel, waarin deze cao in vogelvlucht (ongeveer een kwartier) nader wordt toegelicht. Dit college is te vinden op https://teacherschannel.nl/e-college-cao-po.

Het ABC van de CAO PO
De AVS Helpdesk heeft een ABC-wegwijzer gemaakt voor de CAO PO 2014-2015. Per onderwerp gerangschikt, op alfabet, om eenvoudiger het juiste item te vinden. Een handzaam boekje, dat bedoeld is als een leidraad voor de regelgeving. Kijk op www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (publicaties).

 

Trefwoorden: Jaartaak

Verschenen in Kader Primair 8 (2014-2015)

Gepubliceerd op: 1 april 2015