Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - vaststelling MI vergoeding


Groeiregeling - vaststelling MI vergoeding

Auteur: AVS Helpdesk

Vaststelling MI vergoeding

De vergoeding materiële instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2010 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2009. Als een basisschool op 1 maart 2010 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober 2009, bestaat het recht om de vergoeding voor de materiële instandhouding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 te laten aanpassen. Een school krijgt pas recht op deze extra vergoeding als het aantal leerlingen op 1 maart 2010 met tenminste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2009 verhoogd met 3% en afgerond naar beneden.

Hierover verschijnt jaarlijks in februari/maart een aparte circulaire.

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009