Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - toeslag kleine scholen


Groeiregeling - toeslag kleine scholen

Auteur: AVS Helpdesk

Toeslag zeer kleine scholen

In uitzonderlijke gevallen kan er ook sprake zijn van toekenning van de zeerkleinescholentoeslag (ZKST) aan een school. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij scholen die net gesticht zijn en nog heel weinig leerlingen hebben. Nieuw gestichte basisscholen kunnen de eerste telling voor aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei indienen nadat zij voor het eerst een 1-oktobertelling hebben ingediend. Als bij dergelijke scholen de groeiregeling wordt toegepast vindt de toekenning van de aanvullende bekostiging in verband met groei plaats voor zover de uitkomst groter is dan de omvang van de ZKST. Dan wordt de uitkomst van de groeiregeling verminderd met de toegekende ZKST. Is de groeiregeling kleiner dan de ZKST dan vindt geen toekenning plaats (wordt op nul gesteld).

Voor de periode tussen 1 april tot en met 1 juni blijft de bijzondere groeiregeling gelden. De wijze van berekening blijft analoog, alleen geldt dan als criterium het aantal van tenminste 26 leerlingen op 1 mei resp. op 1 juni t.o.v. 1 april, dan wel 1 juni t.o.v. 1 mei.

Het buiten beschouwing laten van 1 juli voor de toepassing van de bijzondere groeiregeling blijft gelden, zoals nu ook het geval is.

Voorbeeld a:
Een school heeft op de teldatum 1 oktober 2008:
-   leerlingen van 4 t/m 7 jaar:        60
-   leerlingen van 8 jaar en ouder : 60
-   totaal plus 3%, afgerond naar beneden op een geheel getal: 123 leerlingen
De school groeit in het schooljaar 2009-2010 en heeft op 1 november 2009 in totaal 139 leerlingen. Dat is 16 leerlingen meer dan 123 leerlingen.

De school ontvangt aanvullende bekostiging waarbij tegelijkertijd sprake is van de correctiekorting tot het aantal van in dit geval 139 leerlingen:
((2.685,28* (139 - 123)) - (799,52 * (139 - 123)) = EUR 30.398,24 op jaarbasis.

Per maand is het EUR 2.514,351 vanaf 1 november 2009 en in het schooljaar wordt in totaal EUR 22.629,12 toegekend.

Later in het jaar vindt opnieuw een groei plaats en dit leidt tot de telling op 1 maart 2010:
-   leerlingen van 4 t/m 7 jaar:        77
-   leerlingen van 8 jaar en ouder : 76
-   totaal aantal: 153 leerlingen
Dit is 14 leerlingen meer dan de laatste groeitelling op 1 november van 139 leerlingen.

De school ontvangt aanvullende  bekostiging waarbij tegelijkertijd sprake is van de correctiekorting tot het aantal van maximaal 148 leerlingen:
((2.685,28* (153 - 139)) - (799,52 * (148 - 139)) = EUR 30.398,24 op jaarbasis.
Per maand is het EUR 2.514,35 vanaf 1 maart 2010 en in het schooljaar wordt in totaal EUR 12.665,93 toegekend.

Voorbeeld b:
Een per 1 augustus 2009 gestarte school in een Vinex-locatie heeft op de teldatum 1 oktober 2009 (die in de plaats komt van 1 oktober 2008):
-   leerlingen van 4 t/m 7 jaar:        30
-   leerlingen van 8 jaar en ouder : 10
-   totaal plus 3%, afgerond naar beneden op een geheel getal: 41 leerlingen

De school groeit in het schooljaar 2009-2010 en heeft op 1 november 2009 in totaal 139 leerlingen. Dat is 98 leerlingen meer dan 41 leerlingen op 1 oktober.

De school ontvangt aanvullende bekostiging waarbij tegelijkertijd sprake is van de correctiekorting tot het aantal van 139 leerlingen:

((2.685,28 * (139 - 41)) - (799,52 * (139 - 41)) = EUR 184.804,48 op jaarbasis.
Per maand is het EUR 15.400,37 vanaf 1 november 2009 en in het schooljaar wordt in totaal EUR 138.603,36 toegekend.

Later in het jaar vindt opnieuw een groei plaats en dit leidt tot de telling op 1 april 2010:
-   leerlingen van 4 t/m 7 jaar:        77
-   leerlingen van 8 jaar en ouder : 76
-   totaal aantal: 153 leerlingen

Dit is 14 leerlingen meer dan de laatste groeitelling op 1 november van 139 leerlingen.

De school ontvangt aanvullende bekostiging waarbij tegelijkertijd sprake is van de correctiekorting tot het aantal van maximaal 148 leerlingen:
((2.685,28 * (153 - 139)) - (799,52 * (148 - 139)) = EUR 30.398,24 op jaarbasis.

Per maand is het EUR 2.533,19 vanaf 1 april 2010 en in het schooljaar wordt in totaal EUR 10.132,75 toegekend.

Later in het jaar vindt opnieuw een groei plaats en dit leidt tot de telling op 1 mei 2010:
-   leerlingen van 4 t/m 7 jaar:        100
-   leerlingen van 8 jaar en ouder : 100
-   totaal aantal: 200 leerlingen

Dit is 47 leerlingen meer dan de laatste groeitelling op 1 april 2010 van 153 leerlingen, dus boven de drempel voor de bijzondere groeibekostiging.

De school ontvangt aanvullende bekostiging van:

((2.685,28 * (200 - 153)) = EUR 126.208,16 op jaarbasis.

Per maand is het EUR 10.517,35 vanaf 1 mei 2010 en in het schooljaar wordt in totaal EUR 31.552,04 toegekend.

 

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009