Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - omvang


Groeiregeling - omvang

Auteur: AVS Helpdesk

Wat is de omvang van de groeiformatie per leerling?

De omvang van de aanvullende groeibekostiging bedraagt een bedrag per leerling. Dit is opgenomen in de "Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010 en aanpassing bedragen leerlingengebonden budget VO 2009-2010. Voor 2009 is dit vastgesteld op EUR 2.685,28 per leerling (circulaire van 16 april 2009). Indien er een bijstelling van deze regeling plaatsvindt, zal dit bedrag, dat is afgeleid van de GPL ook aangepast worden. Voor scholen die recht hebben op de kleinescholentoeslag of zeerkleinescholentoeslag vindt er een korting plaats van EUR 799,52 per leerling.
In bovenstaand voorbeeld gaat het om extra groeiformatie van 15 leerlingen x EUR 2.685,28 =
EUR 40.279,20 voor het gehele schooljaar 2009-2010.
Voor de groeiregeling maakt het niet uit of er sprake is van een nevenvestiging. Er wordt gerekend met het aantal leerlingen van de gehele school.
Voor het maken van berekeningen van groeiformatie kunt u gebruik maken van de toolbox van de PO-Raad (http://www.poraad.nl/)  onder berekening(bijzondere) groeibekostiging 2009/2010.
 

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009