Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - na 1 april


Groeiregeling - na 1 april

Auteur: AVS Helpdesk

Kan ook na 1 april nog sprake zijn van een groeitelling?

Ja. 1 april is de laatste normale groeiteldatum. Dan kan nog gewerkt worden met 13 leerlingen meer in vergelijking tot de teldatum 1 oktober van het vorig schooljaar, die verhoogd moet worden met 3% en naar beneden afgerond wordt op een geheel getal.

Een werkgever kan gebruik maken van de bijzondere groeiregeling, zoals vermeld staat in artikel 29 en 30 van het Besluit Bekostiging WPO, als:

a.     het aantal leerlingen van die school op 1 mei van een schooljaar met tenminste 26 is toegenomen t.o.v. het aantal leerlingen op 1 april van dat schooljaar; of

b.    het aantal leerlingen van die school op 1 juni van een schooljaar met tenminste 26 is toegenomen t.o.v. het aantal leerlingen op 1 april van dat schooljaar en geen aanvullende bekostiging op grond van  bovenstaand  lid a. is toegekend; of

c.     het aantal leerlingen van die school op 1 juni van een schooljaar met tenminste 26 is toegenomen t.o.v. het aantal leerlingen op 1 mei van dat schooljaar.

De melding van deze tussentijdse bijzondere groei dient via formulier CFI 59074 bij CFI aangevraagd te worden binnen 4 weken na de gekozen teldatum.

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009