Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Groeiregeling - korting


Groeiregeling - korting

Auteur: AVS Helpdesk

Wat is de korting op kleine scholen bij groei?

Wanneer de school kleiner is dan 145 leerlingen vindt er een korting plaats op de groeiregeling als correctie op de kleinescholentoeslag die al is toegekend voor het lagere aantal leerlingen. Deze korting bedraagt 2,60 fre per groeileerling beneden de 148 leerlingen (deze verhoging van 145 naar 148 hangt samen met de doorwerking van de 3% regeling)
en dit is in fte: 2,60/179 = 0,0145 fte per betreffende leerling (rekenkundig afgerond op vier cijfers achter de komma).

Is er sprake van het opnieuw toepassen van de groeiregeling, dan zorgt de doorwerking van de 3% opslag voor een aanpassing van het aantal leerlingen van de school, die te maken
krijgt met de korting. In dat geval vindt de korting plaats wanneer de school kleiner is dan 148 leerlingen.

De korting werkt dan door tot het maximale aantal leerlingen van 148 leerlingen en boven dat aantal vindt geen korting meer plaats.

Bij de groeiregeling wordt voor de berekening van het bedrag uitgegaan van de landelijke GPL (met de landelijke gemiddelde leeftijd).
Met de landelijke GPL voor het schooljaar 2009-2010 (gepubliceerd op 16 april 2009) van EUR 55.139,04 wordt de toekenning: EUR 2.685,28 per leerling.

De correctie blijft gelden voor een school met minder dan 145 leerlingen, dan wel als de groeiregeling reeds eerder is toegepast, voor een school met minder dan 148 leerlingen. Dan geldt als aftrek
EUR 799,52 per groeileerling tot het aantal van 148 leerlingen is bereikt.

Uiteraard moeten de bedragen nog gecorrigeerd worden voor het gedeelte van het schooljaar waarop het betrekking heeft. Voor bijvoorbeeld 5 maanden geldt de toekenning van 5/12e deel van het jaarbedrag.

 

Trefwoorden: Formatie

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009