Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Graden in familiebanden bij het bepalen van verlofdagen


Graden in familiebanden bij het bepalen van verlofdagen

Auteur: Harry van Soest

Hoe zit het met de graden in de familiebanden?

Graden van de familiebanden zijn van toepassing bij het bepalen van verlofdagen buitengewoon verlof, artikel 8.7 lid 1 CAO PO 2018 – 2019. 
Er is onderscheid tussen bloedverwantschap en aanverwantschap.

Bloedverwantschap ontstaat door:

  • geboorte;
  • afstamming van dezelfde voorvader;
  • erkenning;
  • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
  • adoptie.

Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
(adoptie)ouders Grootouders Overgrootouders betovergrootouders
(adoptie)kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen  
  Broers en zusters Neven en nichten (kinderen van broers of zussen)  
    Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders)  

Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Aanverwantschap vervalt niet na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Er ontstaat geen aanverwantschap door het sluiten van een samenlevingscontract.

Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
(adoptie)ouders partner Grootouders partner Overgrootouders partner Betovergrootouders partners
(adoptie)kinderen partner Kleinkinderen partner Achterkleinkinderen partner Achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) partner
Partner (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter) Broers en zusters partner Neven en nichten partner(kinderen van broers of zussen) Neven en nichten (kinderen van broers of zussen) partner
    Ooms en tantes partners (broers of zussen van de ouders) Oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) partner

Trefwoorden: Verlof, CAO PO 2018-2019

Gepubliceerd op: 27 september 2018