Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - toelage schoolleider


Directie - toelage schoolleider

Auteur: AVS Helpdesk

Wanneer heb ik recht op de toelage schoolleider?

U hebt recht op de toelage schoolleider als u bent benoemd/aangesteld in de salarisschaal DA t/m DC + uitloop aan een school (één BRIN-nummer) en daar ook uw reguliere taken verricht en dus niet bovenschools bent benoemd/aangesteld (artikel 6.29a lid 1 CAO PO 2016 – 2017).

Het bevoegd gezag is dan verplicht om u deze toelage te geven, ook als u met ziekteverlof bent.

De toelage bedraagt per 1 juli 2016 bedraagt € 316,95.

Valt u onder de  functie meerhoofdige schoolleiding of bent u directeur aan meerdere instellingen, dan voert de werkgever op bestuursniveau overleg met de geleding personeel van de GMR over de inzet van de beschikbare middelen (artikel 6.29a lid 2 CAO PO 2016 – 2017).

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 26 april 2018