Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - bevorderingsperiodiek


Directie - bevorderingsperiodiek

Auteur: AVS Helpdesk

Wanneer heb ik als directielid recht op een bevorderingsperiodiek?

In de CAO PO 2016 – 2017 is in artikel 6.24 aangegeven wanneer een werknemer die benoemd of aangesteld wordt in een normfunctie directie, recht heeft op een extra periodiek in de salarisschaal van de nieuwe functie.
Indien het verschil in salaris tussen de oude en nieuwe functie kleiner is dan het in bijlage A8 vermelde bedrag (per 1-7-2016: EUR 109,16) van deze cao heeft hij volgens het schema wel of geen recht op deze periodiek.

Functie Wordt aangesteld/benoemd in een normfunctie van: Verschil na
inpassing
Extra periodiek
art. 6.24
leraar (adjunct-)directeur kleiner dan EUR 109,16 ja
adjunct-directeur (adjunct-)directeur aan een andere school met een hogere salarisschaal kleiner dan EUR 109,16  ja
adjunct-directeur directeur aan dezelfde school met een hogere salarisschaal kleiner dan EUR 109,16 ja
adjunct-directeur adjunct-directeur aan dezelfde school met een hogere salarisschaal vanwege stijging van het leerlingenaantal kleiner dan EUR 109,16 nee
directeur directeur aan een andere school met een hogere salarisschaal kleiner dan EUR 109,16 nee
directeur directeur aan dezelfde school met een hogere salarisschaal vanwege stijging van het leerlingenaantal kleiner dan EUR 109,16 nee

 
Bij de beoordeling van het "verschil na inpassing" blijft de augustusperiodiek buiten beschouwing.
U kunt altijd onderhandelen met uw werkgever over een extra periodiek(en).

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 26 april 2018