Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Decentraal Georganiseerd Overleg


Decentraal Georganiseerd Overleg

Auteur: Harry van Soest

Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?

Bij krimp van het leerlingenaantal, om bedrijfseconomische redenen of het fuseren van scholen kan dit gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Hierbij is van belang welk beleid het bestuur voert: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid.
Bij ontslagbeleid kan eerst op schoolsoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) gekeken worden. Ontstaan er grote problemen, dan kan er DGO gevoerd worden.
Bij werkgelegenheidsbeleid geldt dat het bestuur zich heeft geconformeerd aan de afspraak om werkgelegenheid te garanderen. Dat wil zeggen: ieder personeelslid binnenboord houden. Gaat dat door omstandigheden niet lukken, dan moet de werkgelegenheidsgarantie worden opgeheven en dient het schoolbestuur hierover Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. Hiervoor moeten de vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief en FvOv uitgenodigd worden.
Tijdens het DGO beschrijft het bestuur de problemen en wordt bepaald of er een sociaal plan moet komen. Is dat het geval, dan wordt dit opgesteld in verschillende fases. De eerste fase is de vrijwillige fase. Namens het bestuur worden middelen beschikbaar gesteld om reductie van het personeelsbestand te bewerkstelligen. Als het eindresultaat niet het gewenste effect heeft, dan worden afspraken gemaakt in gedwongen fasen. Het voeren van DGO is een voorwaarde van het Participatiefonds als bij werkgelegenheidsbeleid ontslagen gaan vallen.

Trefwoorden: CAO DGO

Verschenen in Kader Primair 7 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018