Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Benoeming of aanstelling in twee functies


Benoeming of aanstelling in twee functies

Auteur: AVS Helpdesk

Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?

De mogelijkheid om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen is geregeld in artikel 5.3 CAO PO 2018 -2019 en luidt als volgt:

5.3 Benoeming of aanstelling in twee normfuncties

  1. De werknemer wordt benoemd of aangesteld in een van de functies die beschikbaar is ingevolge de door de werkgever vastgestelde formatie.
  2. In afwijking van het eerste lid kan een werknemer worden benoemd of aangesteld in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, indien er een verschil van meer dan drie schalen is tussen de bij die functies behorende maximumschalen.
  3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een werknemer met een arbeids-ongeschiktheidspercentage van minder dan 35% worden benoemd of aangesteld in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, waarvan het verschil tussen de bij die functies behorende maximum-schalen drie schalen of minder is.
  4. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een werknemer worden benoemd of aangesteld in twee onderwijsgevende functies, indien die functies bestaan uit een functie leraar basisonderwijs in schaal L10 en een functie leraar speciale school voor basisonderwijs in schaal L11.

Voor de combinatie van een onderwijsgevende en een onderwijsondersteunende functie zijn daarom de situaties waarin sprake kan zijn van een benoeming/aanstelling in 2 functies, in onderstaande tabel uitgeschreven.

Bij elke in kolom 1 opgenomen onderwijsgevende functie is in kolom 2 aangegeven met welke onderwijsondersteunende functies een benoeming/aanstelling in die onderwijsgevende functie gecombineerd kan worden.

Kolom 1 Kolom 2
Onderwijsgevende functie bij een functie behorende maximumschaal Onderwijsondersteunende functie bij een functie behorende maximumschaal
L10 1 t/m 6 en 14 t/m 16
L11 1 t/m 7 en 15 t/m 16
L12 1 t/m 8 en 16
L13 1 t/m 9
L14 1 t/m 10

Ad 3:
Deze uitzondering is gemaakt om belemmeringen weg te nemen voor de voortzetting van het dienstverband van de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

In lid 4 artikel 5.3 van de CAO PO 2018 – 2019 wordt nog een uitzondering aangegeven, namelijk voor een werknemer die benoemd is in 2 onderwijsgevende functies, die bestaan uit een normfunctie leraar basisonderwijs in schaal L10 en een normfunctie leraar speciale school voor basisonderwijs in schaal L11. Dit zijn meestal vakleerkrachten gymnastiek, die op beide schoolsoorten lesgeven.

Een onderwijsassistent (schaal 4) mag ook benoemd/aangesteld worden als maatschappelijk deskundige (schaal 8).

Een ID-er of een werknemer benoemd of aangesteld in een Participatiebaan (schaal 1) mag ook benoemd/aangesteld worden als technisch assistent (schaal 5).

Een directeur mag niet in 2 functies benoemd/aangesteld worden, omdat deze regeling alleen maar geldt voor onderwijsondersteunende en onderwijsgevende werknemers en niet voor directiefuncties.

Ook mag een onderwijsassistent (schaal 4) niet benoemd/aangesteld worden in combinatie met de functie van leraarondersteuner (schaal 7).

Trefwoorden: CAO PO algemeen

Gepubliceerd op: 13 juni 2019