Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » 23. Wat mogen we van de BSO verwachten?


23. Wat mogen we van de BSO verwachten?

Auteur: AVS Helpdesk

Wat mogen we van de BSO verwachten?

De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen. De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen. 

Scholen en kinderopvang moeten met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Neem voldoende tijd voor goed overleg; probeer uiterlijk een week van te voren tot afspraken te komen. Zorg dus dat de onderlinge afspraken uiterlijk een week van tevoren gemaakt zijn. Een gespreksleidraad is te vinden op (o.a.) de website van de PO-Raad.

Trefwoorden: Opvang, Corona maatregelen

Gepubliceerd op: 29 april 2020