Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Rookbeleid - toezicht


Rookbeleid - toezicht

Auteur: AVS Helpdesk

Wie houdt toezicht op het rookbeleid?

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert op scholen of het rookverbod wordt nageleefd. De controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd bij alle soorten onderwijs van basisschool tot universiteit. Gekeken wordt of de scholen het rookverbod correct hebben ingesteld, aangeduid en handhaven.
Er wordt nagegaan of de openbare ruimtes zoals klaslokalen, kantines, gangen en trappen en werkplekken (kantoorruimten) rookvrij zijn. Wanneer de school een specifieke rookruimte heeft, wordt gecontroleerd of deze aan de eisen voldoet (speciaal voor het roken, afgesloten ruimte en geen hinder en overlast in de aangrenzende ruimten). Tegen onderwijsinstellingen die zich niet aan de regels houden, worden maatregelen genomen. Die variëren van een waarschuwing tot een geldboete die kan oplopen tot 2400 euro.
De VWA voert elk jaar, naast de reguliere controles, inspecties uit bij een aantal specifieke branches. In 2006 zijn dit bouwbedrijven en het onderwijs. Gezien het grote aantal leerlingen, studenten en werknemers die dagelijks in schoolgebouwen aanwezig zijn, vindt de VWA het belangrijk om deze sector te controleren en vast te stellen in hoeverre bescherming wordt geboden tegen gezondheidsschade door meeroken.

Een andere belangrijke reden voor de VWA om in het primair en voortgezet onderwijs te controleren, is het feit dat de meeste mensen beginnen met roken als ze tussen 13 en 15 jaar zijn. Uit onderzoek is gebleken dat van de 12-jarigen een kwart aangeeft ooit gerookt te hebben en van de 15-jarigen de helft. Wanneer het rookverbod correct is ingevoerd, worden jongeren op school niet of minder geconfronteerd met roken en is de kans dat zij beginnen met roken kleiner.

Trefwoorden: Arbo

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009