Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Onderwijstijd en schrikkeljaar


Onderwijstijd en schrikkeljaar

Auteur: AVS Helpdesk

Hoe berekent een schoolleider de onderwijstijd van een schooljaar als het ook nog eens een schrikkeljaar is?

Voor de berekening van het aantal uren hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor een schooljaar de periode 1 oktober tot 1 oktober en bestaat uit 52 weken plus 30 september (in een schrikkeljaar 29 en 30 september).

De bijtelling van 30 september is nodig, omdat bij het berekenen van de onderwijstijd – waarbij gerekend wordt over de periode 1 oktober jaar x tot 1 oktober jaar x+1 – geteld wordt over 52 weken. Maar 52 weken maal 7 dagen is 364 dagen, waardoor de berekening niet verder loopt dan 29 september. Omdat een kalenderjaar 365 dagen heeft, wordt 30 september bij de berekening meegeteld als deze datum op een schooldag valt. Als de datum van 30 september niet op een schooldag valt, hoeft deze niet te worden bijgeteld.

Voorbeeld schooljaar 2019 - 2020
2020 is een schrikkeljaar. 29 en 30 september vallen op een dinsdag en een woensdag. De lesuren van die dagen worden bij het totaal opgeteld.

Deze bepaling geldt niet voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het meetellen van een schrikkeldag is niet meer toegestaan. Vanaf schooljaar 2019/2020 zal de Inspectie van het Onderwijs hierop handhaven.

Zie ook: Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?

Trefwoorden: Schooltijden

Gepubliceerd op: 27 mei 2019