Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Werkdrukakkoord

Dossier Werkdrukakkoord - Artikelen

Er zijn 13 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Inzet werkdrukmiddelen leidt tot verminderde werkdruk leerkrachten - 2 september 2019
De inzet van extra middelen voor het verminderen van de werkdruk in het schooljaar 2018/2019 heeft volgens de meerderheid van de bestuurders (88 procent) geleid tot een verminderde werkdruk van...
Primair onderwijs
Onderzoek Oberon over inzet werkdrukmiddelen - 18 juni 2019
Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen...
Primair onderwijs
Leerkrachten positief over effecten werkdrukakkoord - 19 maart 2019
De inzet van het extra budget vanuit het werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting onder leerkrachten. Het geld wordt het vaakst besteed aan de inzet van een of meer (extra)...
Primair onderwijs
Nieuwe tool berekening werkdrukmiddelen - 11 maart 2019
Vanaf het schooljaar 2019/2020 komt er eerder geld beschikbaar uit het werkdrukakkoord om de werkdruk op scholen aan te pakken. In plaats van 237 miljoen euro zal er 333 miljoen euro beschikbaar...
Primair onderwijs
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar - 7 maart 2019
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling...
Primair onderwijs
Werkdrukakkoord bestaat een jaar - 7 februari 2019
Zaterdag 9 februari bestond het werkdrukakkoord in het primair onderwijs een jaar. OCW lanceerde daartoe een visual en een Slobcast, een video over de aanpak tegen werkdruk, op vrijdag 8 februari....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken - 1 oktober 2018
Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te...
Primair onderwijs
‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’ - 23 mei 2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord - 17 mei 2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Werkdruk en salariskloof samen verminderen - 7 april 2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.   Met...
Primair onderwijs
Aan de slag met het werkdrukakkoord - 7 april 2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar structureel extra middelen om de werkdruk te verlagen. Hoe deze worden ingezet, zal in overleg met het team worden bepaald en dus per...
Primair onderwijs
Handleiding ‘Aan de slag met werkdrukakkoord primair onderwijs’ - 6 maart 2018
Alle scholen voor primair onderwijs ontvangen deze week de handleiding ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’. De schoolleider heeft een belangrijke rol in dit proces. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Werkdrukakkoord voor primair onderwijs - 9 februari 2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen de vrijheid de werkdrukgelden naar eigen inzicht te besteden. En de werkdrukgelden worden eerder ingezet dan is afgesproken in het regeerakkoord. Dat staat in...
Primair onderwijs

Dossier Werkdrukakkoord - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Rapportage onderzoek werkdrukmiddelen (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdruk, Werkdrukakkoord
2 september 2019
Tool werkdrukmiddelen 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukakkoord
11 maart 2019
Brief AVS aan Slob over uitkomsten peiling werkdrukmiddelen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukakkoord, Scholenpanel
7 maart 2019
Brief aan minister Slob inzake uitvoering werkdrukakkoord
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord, Scholenpanel
17 mei 2018
Handleiding 'Aan de slag met het werkdrukakkoord'
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
6 maart 2018
Rekenmodel werkdrukmiddelen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
6 maart 2018
Praktijkverhalen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
6 maart 2018
Werkdrukakkoord po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, POfront, Werkdrukakkoord
9 februari 2018
Kamerbrief werkdrukakkoord po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, POfront, Werkdrukakkoord
9 februari 2018
Visual werkdrukakkoord po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, POfront, Werkdrukakkoord
9 februari 2018

Dossier Werkdrukakkoord - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Werkdrukakkoord - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Werkdrukakkoord - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Werkdrukakkoord - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema