Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Regelingen

Dossier Regelingen - Artikelen

Er zijn 86 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Veranderingen komend schooljaar in funderend onderwijs - 17 augustus 2018
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe brochure Participatiefonds over uitkeringen bij werkloosheid - 15 augustus 2018
In verband met de aanpassingen van de bovenwettelijke uitkeringen in de CAO PO 2018-2019 heeft het Participatiefonds een nieuwe versie uitgebracht van de brochure “Afkomstig uit het primair...
Primair onderwijs
Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan - 6 juli 2018
De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel Compensatieregeling transitievergoeding van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel houdt in dat werkgevers...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ministerraad akkoord met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren - 5 juli 2018
Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat, bij het aannemen van de wetswijziging, veranderen met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen - 9 januari 2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime...
Primair onderwijs
Aanpassing bedragen personele bekostiging schooljaar 2017/2018 gepubliceerd - 20 oktober 2017
Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt - 29 maart 2017
Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 28 maart 2017 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling vaststelling impulsgebieden - 23 maart 2017
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021 vastgesteld. Sinds 2009 is in de opeenvolgende...
Primair onderwijs
Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt - 5 oktober 2016
De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 is op 7 oktober 2016 is op 7 oktober 2016 gepubliceerd. Deze regeling regelt voor scholen en...
Voortgezet onderwijs
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt - 5 oktober 2016
Op 4 oktober 2016 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 gepubliceerd. In...
Primair onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21 juli 2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd - 19 december 2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft...
Primair onderwijs
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september - 17 september 2014
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20 augustus 2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Bedragen personele bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2014–2015 vastgesteld - 8 mei 2014
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs 2014–2015 op 2 april 2014 bekendgemaakt. Deze regeling bevat de...
Primair onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14 april 2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansen voor lokale en regionale arbeidsmarktsituatie onderwijs - 6 februari 2014
Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt...
Primair onderwijs
Dekker handhaaft kleinescholentoeslag - 3 februari 2014
Staatssecretaris Sander Dekker is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie bevestigde dit op 1 februari in diverse dagbladen. Het is het resultaat...
Primair onderwijs
Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd - 20 januari 2014
De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd. Na afloop van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4 december 2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvullende bekostiging bij invoering Passend onderwijs gecontinueerd - 9 augustus 2013
In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook...
Primair onderwijs
Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw - 15 juli 2013
Detachering van een basisschooldirecteur is te rangschikken onder onderwijsvrijstelling omdat het een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit betreft. Hierdoor is de detachering vrijgesteld...
Primair onderwijs
Overzicht van financiële regelingen PO 2013 - 14 juni 2013
Hierbij een overzicht van de relevante financiële regelingen PO 2013, te weten: Regeling bekostiging personeel etc., versie 9 april 2013; Regeling Prestatiebox d.d. 11 maart 2013; Regeling...
Primair onderwijs
Veel drempels bij melden misstanden - 12 juni 2013
Structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn niet altijd voldoende om te spreken van een goed werkend meldsysteem. Hoewel de meeste organisaties in de publieke sector een meldprocedure...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwd reglement Participatiefonds 2013/2014 - 8 april 2013
Het Participatiefonds heeft het vernieuwde reglement voor het schooljaar 2013/2014 gepubliceerd. De opzet van het reglement is geheel aangepast om het indienen van vergoedingsverzoeken...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Documenten

Er zijn 31 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Kamerbrief compensatieregeling transitievergoeding
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Ziekteverzuim, Personeelsbeleid
6 juli 2018
Bedragen personele bekostiging 2017-2018 (19 oktober 2017)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Bekostiging personeel
20 oktober 2017
Regeling vaststelling impulsgebieden
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 maart 2017
Regeling bekostiging PO - materiële instandhouding
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Materiële instandhouding
5 oktober 2016
Rekenregels per 1 juli 2014
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-1, II-2 en II-3
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-4, II-5 en II-6
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Regeling-bekostiging-personeel-PO-2014-2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Bekostiging personeel
8 mei 2014
Regeling-stimulering-passend-onderwijs-2013-2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Passend onderwijs
9 augustus 2013
Bekostiging 2013 PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Lumpsum
14 juni 2013
Regeling prestatiebox 2012 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Lumpsum
14 juni 2013
stichtingsnormen 1-8-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
7 januari 2013
PvE 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding, Regelingen
27 september 2012
registratie in en uitleners.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 augustus 2012

Pagina's

Dossier Regelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Regelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Primair onderwijs
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Primair onderwijs
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welke criteria gelden voor de verdeling lerarenbeurs?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Kan een werknemer het ouderschapsverlof opschorten, als dit al loopt?
Primair onderwijs
Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Hoe vindt de vaststelling van de subsidie lerarenbeurs plaats?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht?
Primair onderwijs
Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?
Primair onderwijs
Hoe ziet de vakantieregeling er uit?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kan een deelnemer aan de spaarloonregeling alsnog gaan deelnemen aan de levensloopregeling?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wat houdt de spaarloonregeling in?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Primair onderwijs
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welk bedrag kan gespaard worden?
Primair onderwijs
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welk bedrag kan gespaard worden?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van € 51,08. Hij gaat per 1-8-2008 naar een andere werkgever. Mag hij hier doorgaan met sparen?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Hoe zit het met het zwangerschapsverlof en vakantieverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgevende en/of behandeltaken?
Primair onderwijs
Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, o.p. en o.o.p. met lesgebonden en/of behandeltaken er uit?
Primair onderwijs
Voorbeelden berekeningen zwangerschaps- en bevallingsverlof
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Regelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema