Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO algemeen

Dossier CAO PO algemeen - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend - 10 januari 2020
Op vrijdag 10 januari heeft de AVS, samen met andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend in sbo-school De Stuifheuvel in Zeist. In dit akkoord is een...
Primair onderwijs
Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten - 12 december 2019
Op 11 december heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van...
Primair onderwijs
Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies - 25 april 2019
In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren,...
Primair onderwijs
Onderhandelingen over nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd - 21 februari 2019
Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen...
Primair onderwijs
PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao - 11 oktober 2018
De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die...
Primair onderwijs
CAO PO 2018-2019 gepubliceerd - 23 juli 2018
Op 2 juli jl is de cao ondertekend door de sociale partners, waaronder de AVS. Daarna is er hard gewerkt om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een cao-tekst. De teksten zijn nu definitief en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Aanpassing salarisniveau directiefuncties po - 18 juni 2018
In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao - zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd - vallen de eindbedragen voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15 juni 2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Bericht van AVS-voorzitter over onderhandelaarsakkoord - 7 juni 2018
Gewaardeerde AVS-leden en collega's, Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Positie schoolleider verankerd in cao-onderhandelaarsakkoord - 7 juni 2018
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris - 6 juni 2018
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Voortgang onderhandelingen cao-overleg - 14 mei 2018
De afgelopen week zijn er vijf thema’s aan de cao-tafel besproken. Aan de cao-tafel zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: Thema 1: Tijd en werkverdeling; Thema 2...
Primair onderwijs
Achterbanraadpleging leden over tijd- en werkverdelingsplan - 12 april 2018
Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde...
Primair onderwijs
Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO - 16 februari 2018
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode...
Primair onderwijs
Inzet AVS bij cao-onderhandelingen - 2 februari 2018
Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan, ondanks het feit dat de gesprekken vanuit het PO-front met minister Slob nog niet zijn afgerond....
Primair onderwijs
Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen - 9 januari 2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime...
Primair onderwijs
Geld moet snel in klas terechtkomen - 21 december 2017
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende...
Primair onderwijs
Cao-tafel uitgebreid met PO in Actie - 13 december 2017
Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS, PO in Actie en sectororganisatie PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat hebben de cao-partners woensdag...
Primair onderwijs
Nieuws van de cao-tafel - 23 november 2017
In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk...
Primair onderwijs
Onderzoeksrapport uitwerking CAO PO-bepalingen beschikbaar - 10 oktober 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014 – 2015 is besloten tijdens de looptijd van deze cao de gevolgen van de bepalingen na drie jaar te evalueren. Verder is in de CAO PO 2016 – 2017...
Primair onderwijs
CAO Primair Onderwijs opgezegd - 5 juli 2017
De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 gewijzigd - 21 juni 2017
De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het volgende: de benoemingsvolgorde van Bijlage IE is in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord...
Primair onderwijs
Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april - 15 april 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van:...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Van de cao-tafel - 14 maart 2017
In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van...
Primair onderwijs
Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld - 31 januari 2017
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
CAO-akkoord CAO PO 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
10 januari 2020
1. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 - 2020.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
2. Functiebeschrijving adjunct-directeuren-b.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
3. Functiebeschrijving directeuren PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
4. Functiebeschrijving IKC-directeur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
5. Functiebeschrijving onderwijsassistent A.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
6. Functiebeschrijving onderwijsassistent B.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
7. Functieomschrijving directeur eenpitter-v2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
8. Functieomschrijving onderwijsassistent C.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
9. Salaristabellen behorende bij onderhandelaarsakkoord 2019 - 2020.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
10. Toelichting voorbeeldreeks directiefuncties primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
11. Toelichting functiereeks onderwijsassistenten.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
12. Voorbeeldfunctie bovenschools directeur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
13. Voorbeeldfunctie directeur samenwerkingsverband.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
De 10 van de AVS (poster A4)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
De 10 van de AVS (poster A3)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker A
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker B
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Gedragswetenschapper
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Logopedist
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel A
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel B
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel C
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Staffunctionaris beleid en advies A
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Staffunctionaris beleid en advies B
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier CAO PO algemeen - Veelgestelde vragen

Er zijn 21 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Welke diensttijd telt mee voor een jubileumgratificatie?
Primair onderwijs
Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?
Primair onderwijs
Welke personeelsleden hebben als eerste recht op vacatureruimte?
Primair onderwijs
Hoe dienen de uren vervanging vanaf 1 augustus 2015 berekend te worden?
Primair onderwijs
Mag een personeelslid haar kind onder werktijd zogen dan wel de borstvoeding kolven en hoeveel tijd krijgt zij daarvoor?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?
Primair onderwijs
Welke dagen vallen onder het begrip "erkende feestdagen"?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de bepalingen van de functiemix?
Primair onderwijs
Als niet aan de voorwaarden voldaan is en de werknemer weigert elke medewerking?
Primair onderwijs
Is er een checklist aan de hand waarvan de controle kan plaatsvinden?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de identificatieplicht op de werkplek?
Primair onderwijs
Hoe kan ik de identiteit van een werknemer vaststellen?
Primair onderwijs
Wat moet u op het gebied van de identiteit bewaren?
Primair onderwijs
Heeft de LIO recht op reiskostenvergoeding?
Primair onderwijs
Telt de LIO-periode mee voor de bepaling van de 36-maanden-termijn?
Primair onderwijs
Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe werktijdfactor?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?
Primair onderwijs
Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?
Primair onderwijs

2.2.3 Professionalisering leerkracht

De CAO spreekt over de startende leerkracht, wat is de definitie van een startende leraar?
Primair onderwijs

2.4 Duurzame inzetbaarheid

Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet?
Primair onderwijs

Dossier CAO PO algemeen - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs
Training - Primair onderwijs
(29 september 2020), (29 oktober 2020), (20 november 2020)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier CAO PO algemeen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema