Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO 2019-2020

Dossier CAO PO 2019-2020 - Artikelen

Er zijn 5 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar - 30 maart 2020
Op 10 januari 2020 hebben de sociale partners het CAO-akkoord CAO PO 2019 – 2020 ondertekend. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Daarnaast...
Primair onderwijs
Regionale netwerkbijeenkomsten over CAO PO 2019-2020 - 19 januari 2020
In januari waren de eerste regiobijeenkomsten waarop we uitleg gaven over de nieuwe CAO PO 2019-2020. In februari staan de volgende netwerkbijeenkomsten gepland. We nodigen je graag uit om naar deze...
Primair onderwijs
Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend - 10 januari 2020
Op vrijdag 10 januari heeft de AVS, samen met andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend in sbo-school De Stuifheuvel in Zeist. In dit akkoord is een...
Primair onderwijs
Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari - 18 december 2019
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel...
Primair onderwijs
Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten - 12 december 2019
Op 11 december heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van...
Primair onderwijs

Dossier CAO PO 2019-2020 - Documenten

Er zijn 35 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
CAO PO 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2019-2020
30 maart 2020
CAO PO 2019-2020 - was-wordt lijst
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2019-2020
30 maart 2020
Tekst van de CAO PO 2019 – 2020 (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2019-2020
30 maart 2020
Was – wordt-lijst (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2019-2020
30 maart 2020
CAO-akkoord CAO PO 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
10 januari 2020
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2019-2020
21 december 2019
CAO-akkoord CAO PO 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2019-2020
20 december 2019
1. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 - 2020.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
2. Functiebeschrijving adjunct-directeuren-b.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
3. Functiebeschrijving directeuren PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
4. Functiebeschrijving IKC-directeur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
5. Functiebeschrijving onderwijsassistent A.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
6. Functiebeschrijving onderwijsassistent B.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
7. Functieomschrijving directeur eenpitter-v2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
8. Functieomschrijving onderwijsassistent C.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
9. Salaristabellen behorende bij onderhandelaarsakkoord 2019 - 2020.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
10. Toelichting voorbeeldreeks directiefuncties primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
11. Toelichting functiereeks onderwijsassistenten.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
12. Voorbeeldfunctie bovenschools directeur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
13. Voorbeeldfunctie directeur samenwerkingsverband.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
De 10 van de AVS (poster A4)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
De 10 van de AVS (poster A3)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker A
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker B
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Gedragswetenschapper
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
12 december 2019

Pagina's

Dossier CAO PO 2019-2020 - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO 2019-2020 - Veelgestelde vragen

Er zijn 21 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat staat in de CAO PO 2019-2020? En wat zijn de verschillen met de vorige CAO?
Primair onderwijs
Waarom is AVS zo positief over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019–2020?
Primair onderwijs
Wat is er bepaald in het CAO-akkoord CAO PO 2019-2020 van januari 2020?
Primair onderwijs
Waar kan ik de nieuwe functiebeschrijvingen en salaristabellen downloaden? En overige documenten?
Primair onderwijs
Welke functies zijn geactualiseerd voor het onderwijsondersteunend personeel?
Primair onderwijs
Welke gevolgen heeft het verdwijnen van de salarisschalen meerhoofdige schoolleiding en de DC-uitloopschaal?
Primair onderwijs
Wat betekent de verhoging van de professionaliseringsgelden?
Primair onderwijs
Welke gevolgen heeft de cao-aanpassingen voor de functies die geen voorbeeldfuncties hebben, zoals de D14 en D15-schaal?
Primair onderwijs
Welke gevolgen heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor de ketenbepaling en bovenwettelijke uitkering?
Primair onderwijs
Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?
Primair onderwijs
Er wordt gesproken over de modernisering van de CAO PO 2019 – 2020. Wat houdt dat in?
Primair onderwijs
Wat is er bepaald in het onderhandelaarsakkoord van december 2019?
Primair onderwijs
Welke gevolgen heeft het Onderhandelaarsakkoord voor uw salaris?
Primair onderwijs
Wat gaat er verder veranderen in de CAO PO 2019 – 2020?
Primair onderwijs
Wat als mijn nieuwe functiebeschrijving en de daaraan gekoppelde inschaling tot een lager salaris leidt?
Primair onderwijs
Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?
Primair onderwijs

2.3 Werkdruk

2.4 Duurzame inzetbaarheid

Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Primair onderwijs
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Primair onderwijs
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Primair onderwijs

2.7 Overige

Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid (alleen nog geldig als RDDF-plaatsing vóór 1 februari 2020 heeft plaatsgevonden)?
Primair onderwijs

Dossier CAO PO 2019-2020 - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(29 september 2020), (29 oktober 2020), (20 november 2020)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier CAO PO 2019-2020 - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema