Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO 2014

Dossier CAO 2014 - Artikelen

Er zijn 37 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt - 26 november 2015
Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe...
Primair onderwijs
Reactie naar aanleiding van gezamenlijke brief van 1 mei 2015 over de CAO PO - 13 mei 2015
In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO. Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er...
Primair onderwijs
Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016 - 8 april 2015
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering...
Primair onderwijs
Nieuwe uitgave: Het ABC van de CAO PO - 8 april 2015
De AVS heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: het ABC van de CAO PO. Het boekje is vanaf nu te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod Van ‘aanstelling’ tot ‘...
Primair onderwijs
E-les CAO PO - 12 maart 2015
E-les CAO PO De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent...
Primair onderwijs
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6 februari 2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
​Declareren vervangingen bij het Vervangingsfonds in 2015 - 14 januari 2015
Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de...
Primair onderwijs
CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar - 10 december 2014
Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden. De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS. In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de...
Primair onderwijs
Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend - 1 oktober 2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Nieuwe cao voor primair onderwijs - 29 september 2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld....
Primair onderwijs
​AVS-leden stemmen in met CAO PO - 25 september 2014
De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg...
Primair onderwijs
Leden PO-Raad stemmen voor onderhandelaarsakkoord CAO PO - 19 september 2014
De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014. Zo’n 60 procent van de leden stemde en 90 procent daarvan was een ‘ja’, meldt de...
Primair onderwijs
Nog twee voorlichtingsbijeenkomsten CAO 2014 in Utrecht - 19 september 2014
In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale...
Primair onderwijs
Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 - 17 september 2014
U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014. Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014...
Primair onderwijs
Elke stap vooruit is belangrijk - 15 september 2014
De AVS heeft inmiddels een groot deel van de cao-voorlichtingsbijeenkomsten gehad. De onderhandelaars Harry van Soest en Paul van Lent lichtten daar toe wat de nieuwe CAO PO gaat betekenen wanneer...
Primair onderwijs
Twee extra bijeenkomsten CAO PO 2014 - 3 september 2014
Bijeenkomsten in de regio In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS...
Primair onderwijs
Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten - 2 september 2014
Meer dan vijfhonderd AVS-leden meldden zich tot nu toe aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe CAO PO. De aftrap was op 1 september in basisschool de Kloostertuin in Assen,...
Primair onderwijs
Eerste bijeenkomsten CAO PO 2014 verhelderend - 9 juli 2014
Tijdens twee informatieve bijeenkomsten de afgelopen dagen heeft cao-onderhandelaar Paul van Lent de ins en outs van het cao-onderhandelaarsakkoord besproken en toegelicht. Er is uitgebreid ingegaan...
Primair onderwijs
Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014 in september - 8 juli 2014
In september zijn er regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO PO 2014, op acht verschillende plaatsen in het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, de bijeenkomsten vinden plaats...
Primair onderwijs
Veelgestelde vragen over de CAO PO 2014 - 7 juli 2014
  De afgelopen dagen zijn er bij de helpdesk veel vragen gesteld over de CAO PO 2014. Deze vragen en antwoorden hebben we voor u per rubriek op de website op een rijtje gezet: http://www.avs....
Primair onderwijs
Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe CAO PO - 4 juli 2014
Deze week is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die snel nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, zijn er op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli twee...
Primair onderwijs
AVS blij met nieuwe CAO PO - 2 juli 2014
In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Cao-akkoord basis- en speciaal onderwijs - 2 juli 2014
Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Voortgang cao-overleg PO constructief en hoopgevend - 28 mei 2014
Met verwijzing naar ons bericht van 21 mei 2014 hebben de sociale partners op 28 mei jl. onder leiding van de onafhankelijk voorzitter, de heer Peter Gortzak, de strategie uitgezet met als doel zo...
Primair onderwijs
Voortgang overleg over cao primair onderwijs - 21 mei 2014
Het eerstvolgende overleg om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs is voor 28 mei geagendeerd. De bonden en de PO-Raad hebben na het laatste gesprek gekozen voor het aanstellen van...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO 2014 - Publicaties en instrumenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Instrument

Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 oktober 2014 is de regeling duurzame inzetbaarheid, CAO PO 2014 - 2015 van kracht.
De artikelen 6.35 (arbeidstijdverkorting 60-jarigen en ouder) en 8.25 ( verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen ( Bapo) ) zijn per deze datum te vervallen.
 
Deze notitie vormt een toelichting op de regeling duurzame inzetbaarheid, in het bijzonder met betrekking tot de overgangsregeling die van toepassing is voor medewerkers die geboren zijn uiterlijk 31-08-1962. Werktijdfactor berekenen

Binnen AVS is een Berekeningsmodel omzetting werktijdfactor bij 40-urige werkweek 2014 ontwikkeld om de omzetting van de werktijdfactor naar een 40-urige werkweek te vergemakkelijken.  Door de huidige werktijdfactor in te voeren worden in de uitkomst de te werken uren en minuten zichtbaar.Dossier CAO 2014 - Documenten

Er zijn 13 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Bijlage XVII
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
26 november 2015
Advies Onderwijscoöperatie inzake invulling cao-afspraak
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
26 november 2015
Rekenprogramma jaartaak 2015-2016
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
8 april 2015
Reglement Vervangingsfonds per 01-08-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vervangingsfonds, CAO PO algemeen, CAO 2014
14 januari 2015
CAO PO 2014-2015 (definitief)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO 2014, CAO PO algemeen
10 december 2014
CAO-PO-Hoofdstuk-8-Duurzame-inzetbaarheid.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO 2014, CAO PO algemeen
1 oktober 2014
Tabellen-en-bedragen-in-de-cao-po-2011-versie-2014-10-15.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO 2014, CAO PO algemeen
1 oktober 2014
20140702 cao onderhandelaarsakkoord po.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO 2014, CAO PO algemeen
2 juli 2014
20140702 cao onderhandelaarsakkoord po.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
2 juli 2014
Voorstel-bonden-CAO-PO-versie-11-april.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO-onderhandelingen, CAO 2014, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
11 april 2014
Innovatieschrift 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
20 september 2013
CAO-PO 2014 deel uw wensen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
11 maart 2013

Dossier CAO 2014 - Veelgestelde vragen

Er zijn 23 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs

2.1 Algemeen

Wanneer gaan de nieuwe bepalingen over duurzame inzetbaarheid en BAPO gelden?
Primair onderwijs

2.2 Professionalisering algemeen

Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?
Primair onderwijs
Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?
Primair onderwijs

2.2.1 Professionalisering schoolleider

In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?
Primair onderwijs

2.2.2 Schoolleidersregister

Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?
Primair onderwijs

2.2.3 Professionalisering leerkracht

Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Wat ben ik verplicht om een startende leraar aan begeleiding te bieden?
Primair onderwijs
Wat is de beste begeleiding van startende leraar?
Primair onderwijs

2.3 Werkdruk

Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Primair onderwijs

2.4 Duurzame inzetbaarheid

Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Primair onderwijs
Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?
Primair onderwijs
Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?
Primair onderwijs
Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?
Primair onderwijs
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Primair onderwijs
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?
Primair onderwijs

2.5 BAPO & Overgangsrecht

Wanneer gaat het BAPO overgangsrecht in?
Primair onderwijs
Wat gebeurt er met de Spaar-bapo?
Primair onderwijs
Welke rechten hebben werknemers met grote BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Primair onderwijs
Welke rechten hebben werknemers met kleine BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Primair onderwijs
Welke werknemers kunnen gebruik maken van het BAPO overgangsrecht?
Primair onderwijs

2.6 Medezeggenschap

Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Primair onderwijs

2.7 Overige

Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Primair onderwijs

Dossier CAO 2014 - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs

Dossier CAO 2014 - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema