Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1132 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Aanpassing salaristabellen per 1 juli 2020 - 11-6-2020
In verband met de verhoging van het minimumloon zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs per 1 juli 2020 aangepast. De aangepaste salaristabellen zijn hieronder te downloaden.
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd - 19-5-2020
Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Door goede gezondheid Nederlanders kans op verhoging AOW-leeftijd - 21-4-2020
Nederlanders leven langer en grotendeels ook in goede gezondheid. Gezondheid is geen belemmering om de AOW-leeftijd te verhogen. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: AOW
Deadline actualiseren en herwaarderen functies directie en OOP opgeschoven - 21-4-2020
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020 genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering
Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan - 7-4-2020
Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan, Schooltijden
‘Inzicht geeft overzicht’ - 3-4-2020
Het werkverdelingsplan vormt het uitgangspunt voor de inzet van de individuele werknemer. Judith Mak is directeur van De Triangel in Houten, onderdeel van scholengroep LEV-WN. Ze gebruikt het plan...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan
Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar - 30-3-2020
Op 10 januari 2020 hebben de sociale partners het CAO-akkoord CAO PO 2019 – 2020 ondertekend. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Daarnaast...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
Leraren kunnen weer een LOF-aanvraag doen - 26-3-2020
Leraren uit het po, vo en mbo kunnen in 2020 weer een subsidieaanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Leraren ontwikkel fonds
Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening - 28-2-2020
In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Loopbaanbeleid, Curriculum.nu
Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd - 28-2-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich...
Primair onderwijs
Dossier: flexibele onderwijstijden, Onderwijstijd
Regionale netwerkbijeenkomsten over CAO PO 2019-2020 - 19-1-2020
In januari waren de eerste regiobijeenkomsten waarop we uitleg gaven over de nieuwe CAO PO 2019-2020. In februari staan de volgende netwerkbijeenkomsten gepland. We nodigen je graag uit om naar deze...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend - 10-1-2020
Op vrijdag 10 januari heeft de AVS, samen met andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend in sbo-school De Stuifheuvel in Zeist. In dit akkoord is een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari - 18-12-2019
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020, Staking, schoolleidergezocht, Acties #wijschoolleiders, Scholenpanel
Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten - 12-12-2019
Op 11 december heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
Mariëtte Hamer bemiddelt in cao-gesprekken voor primair onderwijs - 26-11-2019
Nadat op woensdag 20 november de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs zijn vastgelopen, hebben de PO-Raad, AVS, AOb, CNV en FvOv met Mariëtte Hamer (voorzitter SER) afgesproken dat zij...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Vakbonden: PO-Raad, kom terug aan tafel! - 21-11-2019
De vakbonden AVS, CNV Onderwijs, AOb en FvOV roepen de PO-Raad op om vandaag nog de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs te hervatten. Juist in deze tijd waarin het primair...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019
Onderhandelingen nieuwe cao primair onderwijs afgebroken - 21-11-2019
De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november ‘s avonds laat afgebroken. Het is nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan. "We zijn boos en teleurgesteld...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019, Salaris
Werkloosheidskosten in Onderwijs gestegen met ruim 22 miljoen euro - 5-11-2019
Van 2017 naar 2018 zijn de kosten voor ww-uitkeringen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen van 324 naar ruim 346 miljoen euro. Een stijging van ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WW
Andere begeleiding nodig, maar dan heb je ook wat - 25-10-2019
Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Slob: extra geld voor subsidie zij-instromers uit pot lerarenbeleid - 26-9-2019
Als blijkt dat er meer subsidies voor zij-instromers worden aangevraagd dan er budget beschikbaar is, gaat minister Slob zich inzetten om hier middelen voor te vinden binnen de pot lerarenbeleid. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs blijft stijgen - 23-9-2019
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) en van onderwijsondersteunend personeel (OOP) is weer gestegen. Het verzuimpercentage bij het OP is gestegen naar 5,6...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Ziekteverzuim
Prinsjesdag: geen extra investeringen voor het onderwijs - 17-9-2019
‘Onbegrijpelijk en onwenselijk dat het kabinet opnieuw niet extra investeert in het primair en voortgezet onderwijs’, zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Politiek, Salaris
Ruimte voor hoger salaris in het onderwijs - 11-9-2019
Vanmorgen heeft het ministerie het bedrag bekendgemaakt dat het kabinet uittrekt voor de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. In totaal is er structureel 285 miljoen euro beschikbaar gesteld voor...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, Salaris
Inzet werkdrukmiddelen leidt tot verminderde werkdruk leerkrachten - 2-9-2019
De inzet van extra middelen voor het verminderen van de werkdruk in het schooljaar 2018/2019 heeft volgens de meerderheid van de bestuurders (88 procent) geleid tot een verminderde werkdruk van...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdruk, Werkdrukakkoord
Overzicht verlofvormen geactualiseerd - 30-8-2019
In verband met wijzigingen van de contractvormen in de CAO PO 2018 – 2019, laatstelijk gewijzigd op 28 februari 2019, is het overzicht van de verlofvormen geactualiseerd. Onder andere door de...
Primair onderwijs
Dossier: Verlof

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 354 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: CAO PO 2019-2020
Bijlage bij: Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar
Dossier: CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
Bijlage bij: Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend
Dossier: CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
Bijlage bij: Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten
Dossier: CAO PO algemeen, CAO PO 2019-2020
Bijlage bij: Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten

Pagina's

Personeelsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 197 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, Vakantieregeling, CAO PO 2019-2020
4 juni 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
4 juni 2020
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidstijden, Arbo
4 juni 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, werktijdfactor
4 juni 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
4 juni 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
4 juni 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
13 mei 2020
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidsvoorwaarden
30 april 2020
Primair onderwijs
Dossier: functiegebouw, Functiewaardering
3 april 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
30 maart 2020
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, AOW
7 februari 2020
Primair onderwijs
Dossier: AOW
10 januari 2020
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
21 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020, Generatiepact
20 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
20 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
20 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
20 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
20 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
20 december 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020
18 december 2019

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Onderhandelen
(29 september 2020), (29 oktober 2020), (20 november 2020)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO 2019-2020, CAO PO algemeen, Functiewaardering
De schoolleider als goede werkgever, de highlights
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Personeelsbeleid, Jaartaak, Ziekteverzuim
De CAO-PO nieuw en anders
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO algemeen
De CAO-PO: nieuw en anders
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO algemeen, CAO 2014