Dossier Pabo - Artikelen

Er zijn 33 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Hoge uitval van mannen op pabo - 2 december 2019
Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op sommige opleidingen op tot 64 procent. Dat...
Primair onderwijs
Teach-nasium laat leerlingen kennismaken met onderwijsvak - 29 september 2018
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Teach-nasium wil vo-...
Primair onderwijs
Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt elk jaar - 7 juli 2017
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug....
Primair onderwijs
Specialisatie binnen lerarenopleiding voor het jonge kind - 23 maart 2017
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben via hun brief van 17 maart 2017 gereageerd op vragen die gesteld zijn in het Algemeen Overleg kleuteronderwijs van 13 oktober 2016. In...
Primair onderwijs
Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd - 8 maart 2017
Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-studenten die naar de  pabo willen, zich in een schakeltraject laten bijspijkeren. Minister Bussemaker lanceerde dit doorstroomprogramma gisteren op de...
Primair onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Pabo-instroom herstelt zich deels - 3 februari 2017
De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld. Na de eerdere krimp van 32 procent door de invoering van de nieuwe instroomeisen, is de instroom weer voorzichtig toegenomen met 8,2...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim 6 op de 10 pabo-mannen wordt geen leerkracht - 7 oktober 2016
Ondanks een stijging van het aantal jongens dat de pabo volgt, neemt het aandeel mannelijke leerkrachten in de klas af. Van de werkende mannen die de pabo hebben afgerond, staat 63 procent niet voor...
Primair onderwijs
Universitaire pabo mogelijke oplossing voor lerarentekort - 22 augustus 2016
Vanaf september 2017 start Radboud Universiteit Nijmegen met een academische opleiding voor basisschoolleraren. Deze opleiding moet ervoor zorgen dat meer vwo’ers kiezen voor een beroep in het...
Primair onderwijs
Kwaliteit pabo’s afgelopen jaren versterkt - 22 april 2015
De pabo-opleidingen in Nederland zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden. Dit blijkt uit de visitaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Van de 24 opleidingen hebben er...
Primair onderwijs
’Pabo kan oud-student beter volgen’ - 20 april 2015
“Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten. Daar kunnen zowel de...
Primair onderwijs
Schoolleiders vinden vakkennis afgestudeerde leraren verbeterd - 2 april 2015
Schoolleiders en pabo-afgestudeerden zijn overwegend positief over het niveau van de vakkennis en de voorbereiding op de praktijk. Toch vindt een derde van de afgestudeerde pabo-studenten dat de...
Primair onderwijs
Pabo University: opleiding tot leraar basisonderwijs met universitaire master - 13 maart 2015
Fontys Hogeschool Kind en Educatie start in september 2015, in samenwerking met Tilburg University, met Pabo University. Dit is een opleiding voor vwo’ers die een hbo-bacheloropleiding voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd - 19 december 2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft...
Primair onderwijs
​Strengste rekeneisen voor toekomstige pabo-student - 17 december 2014
Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen op het niveau dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding en werk. De komende jaren werken scholen gestaag verder aan het verder verbeteren van...
Voortgezet onderwijs
Pabo wil mbo-student kunnen weigeren - 10 maart 2014
De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
80 miljoen voor beginnende leraar - 13 februari 2014
Een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen de eerste vijf jaar het onderwijs. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas”, vindt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal aanmeldingen pabo gestegen - 4 februari 2014
Het aantal nieuwe studenten dat zich dit schooljaar heeft inschreven voor de pabo is gestegen. Dat is een opvallende kentering, omdat het aantal pabo-studenten vanaf 2005 jaarlijks afnam. Dat blijkt...
Primair onderwijs
'Leerkrachten beheersen Engelse taal onvoldoende' - 2 oktober 2013
Basisscholen besteden steeds meer tijd aan het geven van Engelse les. Toch is het effect gering, omdat de leerkrachten de taal onvoldoende beheersen. Dat meldt dagblad Trouw naar aanleiding van...
Primair onderwijs
Meer mannen van start aan pabo in Ede - 16 september 2013
Dit academisch jaar zijn er 46 jongens gestart aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Met 24 procent mannen in het eerste jaar groeit het aandeel jongens op de pabo in Ede. Het...
Primair onderwijs
Regeling voor betere samenwerking lerarenopleidingen en scholen - 9 augustus 2013
Tot 1 oktober 2013 kunnen onderwijsinstellingen een subsidie aanvragen om de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen te versterken. Deze subsidieregeling is eind juni 2013 vastgesteld door...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie voor versterken samenwerking lerarenopleidingen en scholen - 24 juni 2013
Tussen 1 juni en 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een subsidie aanvragen op basis van de regeling Versterking samenwerking...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inschrijftermijn subsidie binden (academische) pabo-afgestudeerden verlengd - 27 mei 2013
De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Er zijn...
Primair onderwijs
Lerarenopleiding populair bij Vlaamse dertigers - 17 april 2013
Steeds meer dertigplussers in Vlaanderen kiezen voor de lerarenopleiding. In de afgelopen vier jaar is het aantal dertigers  dat zich aanmeldde voor de lerarenopleiding met 30 procent gestegen....
Primair onderwijs
Kwaliteitsimpuls lerarenopleiding vertraagd - 9 april 2013
De ontwikkeling van kennisbases en kennistoetsen Nederlandse taal en rekenen in het curriculum van de pabo duurt langer dan men tot nu toe dacht. De invoering hiervan zal nog veel inspanningen vragen...
Primair onderwijs
Bussemaker gaat toelatingseisen pabo verzwaren - 28 maart 2013
De toelatingseisen voor de pabo worden verzwaard. Dat zei minister Jet Bussemaker onlangs tijdens een overleg in de Tweede Kamer.  Er moet volgens de minister van OCW meer worden gelet op de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Pabo - Documenten

Er zijn 4 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Pabo - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Pabo - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Pabo - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Pabo - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema