Home » Dossiers » Overige dossiers » Onderwijsraad

Dossier Onderwijsraad - Artikelen

Er zijn 5 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Onderwijsraad onderzoekt aantrekkelijkheid loopbaan leraar - 5 maart 2018
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd over het toenemende lerarentekort in het po, so, vo en mbo in combinatie met een ontoereikende kwalificatiestructuur. De raad zal proberen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijsraad kritisch over lerarenregister - 12 oktober 2017
De Onderwijsraad publiceerde op 11 oktober zijn advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. Hierin uit de raad zijn zorgen over hoe het register vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad verkent centraal stellen leerling - 26 augustus 2016
Is het centraal stellen van leerlingen wenselijk? Werpt het stelsel belemmeringen op waardoor de leerling niet centraal staat in het onderwijs? Dat gaat de Onderwijsraad onderzoeken op verzoek van de...
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: eerst randvoorwaarden op orde, dan registratie lerarenregister verplichten - 18 mei 2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil leraren verplichten zich in te schrijven in een lerarenregister en hun bekwaamheid te onderhouden. Doen leraren dit niet, dan kunnen zij niet meer voor het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe samenstelling Onderwijsraad bekend - 3 december 2014
De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van OCW ingestemd met de benoeming van negen leden van de Onderwijsraad voor de periode 2015-2018. De raad zal tien leden tellen, waarvan het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Onderwijsraad - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Onderwijsraad - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Onderwijsraad - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Onderwijsraad - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Onderwijsraad - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema