Home » Dossiers » Overige dossiers » Lerarenbeurs

Dossier Lerarenbeurs - Artikelen

Er zijn 18 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Verschuiving budget Lerarenbeurs - 17 maart 2020
Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019 - 5 april 2019
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de bedragen voor de Lerarenbeurs voor 2019 bekendgemaakt. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo kunnen tot en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Subsidieregeling Lerarenbeurs schooljaar 2018 – 2019 gewijzigd - 31 mei 2018
Met ingang van 1 april 2018 zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling Lerarenbeurs. Onder andere de subsidiebedragen naar studieverlofuur zijn aangepast. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 gestart - 23 maart 2018
Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.   Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
In 2017 minder aanvragen voor Lerarenbeurs vanwege factor tijd - 15 december 2017
In 2017 zijn er minder aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs vergeleken met eerdere jaren. Dit heeft onder andere te maken met het moeilijk combineren van studie met privé-situatie en de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling Lerarenbeurs gepubliceerd - 16 maart 2017
De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Deze Regeling is van toepassing voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs. De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling lerarenbeurs, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd - 1 december 2016
De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten. De wijziging heeft...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd - 6 september 2016
Op 5 september 2016 is de Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen gepubliceerd. Deze regeling is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 2b (‘subsidie voor het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nog voldoende ruimte voor aanvragen Lerarenbeurs - 10 mei 2016
Tot 1 juli kunnen leraren in alle onderwijssectoren een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen van de Lerarenbeurs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoeveelheid aanvragen Lerarenbeurs voor masterambitie valt tegen - 15 december 2015
Ondanks de groei van het aantal toekenningen van de Lerarenbeurs is in 2015 in het po het extra geld voor de masterambitie onvoldoende benut. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs in een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvragen Lerarenbeurs nog tot 1 juli 2015 - 8 juni 2015
Er is nog ruimte voor het aanvragen van een Lerarenbeurs  voor een master- of bachelorstudie om de deskundigheid van leraren te vergroten of zich te specialiseren. De aanvraag kan tot 1 juli...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart - 11 maart 2015
Van 1 april tot 1 juli kunnen leraren en Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie om hun deskundigheid te vergroten of zich te specialiseren. Elke leraar kan maximaal 7000 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Naast Lerarenbeurs ook promotiebeurs - 14 april 2014
Dit jaar is het nog tot en met 31 mei mogelijk een Lerarenbeurs voor een bachelor- of masterstudie aan te vragen. Ook zijn er promotiebeurzen voor leraren beschikbaar. De promotiebeurs stelt een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling Lerarenbeurs - 3 april 2014
 De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 is gewijzigd. Zo wordt de aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs ingekort en is er een nieuwe categorie ingesteld binnen de zij-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvraagtermijn Lerarenbeurs verlengd - 27 mei 2013
De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs is met ruim vier weken verlengd. Tot en met 14 juni aanstaande kunnen leraren die een bachelor- of masteropleiding (bama) willen volgen een beurs aanvragen...
Primair onderwijs
Lerarenbeurs ook voor invalkracht - 27 maart 2013
Leraren zonder vast contract die zich verder willen ontwikkelen, moeten meer gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs. Dat vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. De...
Voortgezet onderwijs
Meer geld voor Lerarenbeurs - 8 januari 2013
Er is meer geld beschikbaar gesteld voor de regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012, meldt het ministerie van OCW. Vanwege het grote aantal aanvragen is het plafond voor de...
Primair onderwijs
Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod leerkrachten - 4 april 2012
De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is het...
Primair onderwijs

Dossier Lerarenbeurs - Documenten

Er zijn 7 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Lerarenbeurs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Lerarenbeurs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Lerarenbeurs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Lerarenbeurs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema